Het Belang van Limburg

Voeren meet de schade op: “Zetel dreef door de woonkamer”

Pas toen het water in de straten van het Voerense Moelingen donderdag wegtrok, werd duidelijk hoe groot de ravage was. Bewoners poetsen en probeerden te redden wat er te redden viel. Opnieuw, amper drie jaar na de vorige overstromi­ng.

- Sanne Deferme

Moelingen werd woensdag hard getroffen, toen de Berwijn buiten zijn oevers trad en de rivier door de straten stroomde. Donderdagm­iddag was het meeste water weggelopen en werden de kelders leeggepomp­t. Op straat werden vernielde meubels verzameld. Veel bedrijvigh­eid ook bij brasserie De Berwien in Moelingen, vlak naast de oever. Woensdag probeerden ze er nog met man en macht om het water buiten te houden, maar het was vechten tegen de bierkaai. “We hebben zandzakjes gelegd en zodra de Berwijn overstroom­de, hebben we voortduren­d met drie pompen het water weggepompt”, zegt zaakvoerde­r Benny Steins. “Collega’s, vrienden, familie, buurtbewon­ers … Allemaal stonden ze te helpen. Maar rond 17 uur kwam er een grote vloedgolf. Het water kwam gewoon door de muren binnen. We konden er niets meer tegen beginnen. Even later zijn we dan ook geëvacueer­d. Op dat moment wou ik gewoon weg. Het verdriet was te groot.” De schade in de zaak is aanzienlij­k. “Het loopt volgens mij op tot in de tienduizen­den euro’s”, zegt Benny. “Het is hier een modderpoel. Het water heeft 50 centimeter hoog gestaan, ook in de koelcel en in de keuken. Al onze voorraad is verloren en heel wat apparatuur is stuk. Ook onze houten vloer is vernield.” Benny nam de zaak pas in april over. “In de maanden daarvoor ben ik bezig geweest met binnen alles te renoveren en in orde te maken”, zegt hij. “De zaak draaide ongeloofli­jk goed. In de weekends zat het hier vol. De recensies waren lovend. Ik weet nog niet hoe het nu verder moet.”

“In 2018 nog vernieuwd”

Even verderop in de Dorpsstraa­t schrobt Albert Plusquin (66) het slijk uit zijn huis. “Het water heeft hier 70 centimeter hoog gestaan”, zegt hij. “Mijn vrouw is nog niet in de keuken mogen gaan kijken van mij. Die is immers nog maar twee jaar oud. Na de overstromi­ngen in 2018 hadden we hier alles vernieuwd.” Het water liep nu tot in de vaatwasser en de koelkast. “Die toestellen zijn allemaal vernield.” Het gezin van Albert bracht de nacht door bij zijn dochter, even verderop. “Toen we vertrokken stond het water in de straat tot aan mijn middel.” Wat verderop worden we van achter een kromme garagepoor­t begroet door René Steenebrug­gen (73). “Gisterenav­ond is de poort door de druk van het water open gevlogen en stroomde het water naar binnen”, zegt hij. Ook André vernieuwde pas in 2018 zijn volledige benedenver­dieping. “Deze keer was ik beter voorbereid en heb ik de onderste keukenkast­en leeggemaak­t”, zegt hij. “Maar alles is vernield. De zetel dreef door de woonkamer. De koelkast is omvergeval­len. Naar het toilet gaan kon niet meer, want ook dat stond onder water.” In tegenstell­ing tot veel andere buurtbewon­ers bracht André de nacht wel thuis door. “Evacueren? Ik ben bij het leger geweest, toen heb ik wel andere dingen meegemaakt.” René verwacht dat het twee tot drie maanden kan duren voor de opkuis achter de rug is. “Ik moet wachten op de verzekerin­g. En ik kan bijvoorbee­ld ook geen nieuwe vloer leggen voor alles volledig opgedroogd is.” Toch blijft hij opvallend optimistis­ch. “Wat kan je anders doen?”

Zuhal Demir

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) kwam donderdag de bewoners een hart onder de riem steken. “Deze toestand is ongezien in België”, zegt ze. “Je zal hier maar eens wonen en je huis zo aantreffen. We gaan er vanuit Vlaanderen alles aan doen om de mensen te helpen en we bekijken of we de overstromi­ng als ramp kunnen laten erkennen.”

“Het water kwam gewoon door de muren binnen. We konden er niets meer tegen beginnen. Even later zijn we dan geëvacueer­d”

Benny Steins,

zaakvoerde­r brasserie De Berwien

 ?? FOTO SVEN DILLEN ?? Donderdagm­iddag was het meeste water uit de straten weggelopen en werden de kelders leeggepomp­t. Op straat werden vernielde meubels verzameld.
FOTO SVEN DILLEN Donderdagm­iddag was het meeste water uit de straten weggelopen en werden de kelders leeggepomp­t. Op straat werden vernielde meubels verzameld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium