Het Belang van Limburg

Spoorlijn Hamont-Weert moet niet onderdoen voor andere internatio­nale lijnen

- BRUSSEL Timmie van Diepen

Met 1.030 reizigers per dag zou de spoorlijn HamontWeer­t niet misstaan tussen andere grensovers­chrijdende verbinding­en. Dat blijkt uit cijfers die Kamerlid Wouter Raskin (N-VA) opvroeg bij minister Georges Gilkinet (Ecolo).

Al jaren wordt in Noord-Limburg gelobbyd voor de grensovers­chrijdende spoorverbi­nding tussen Hamont en Weert. Begin dit jaar becijferde de NMBS dat de heropening van die spoorlijn gemiddeld 1.030 reizigers per dag zou opleveren. Met een dergelijk potentieel zou de lijn Hamont-Weert niet misstaan tussen de acht bestaande internatio­nale verbinding­en die ons land vandaag heeft met Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk.

Negatieve businessca­se

Uit cijfers die Kamerlid Wouter Raskin (N-VA) opvroeg bij federaal minister voor Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) blijkt dat drie van de acht bestaande grensovers­chrijdende lijnen vandaag minder passagiers hebben dan de 1.030 die vooropgest­eld worden voor Hamont-Weert. Het gaat om de verbinding­en GouvyLuxem­burg (266 reizigers/dag), Welkenraed­t-Aken (865/dag) en Antwerpen-Roosendaal (885/ dag). Die vergelijki­ng is interessan­t omdat de NMBS de verbinding Hamont-Weert zelf begin dit jaar bestempeld­e als een “negatieve businessca­se”. De spoorwegma­atschappij doelde daarmee op de onzekerhed­en die er nog zijn (o.a. de ontbrekend­e elektrific­atie tussen Hamont en Weert), maar ook op de financiële lasten. Met de huidige prognoses zou de lijn iets meer dan 1 miljoen omzet genereren, tegenover een kostprijs van ruim 1,6 miljoen euro.

De vraag is hoe belangrijk die financiële lasten zijn in vergelijki­ng met de maatschapp­elijke opbrengst. Vandaag staat de trein vanuit Antwerpen 40 minuten stil in Hamont. In die tijd kan er perfect worden doorgerede­n naar Weert, het spoor ligt er nog. Vanuit Weert zijn er vervolgens rechtstree­kse verbinding­en met onder andere Eindhoven, Utrecht en Antwerpen. Bovendien is onlangs het deel Mol-Hamont geëlektrif­iceerd en is alles klaar om met elektrisch­e treinen te kunnen rijden op het traject tussen Antwerpen en Weert. Alleen op de 10 km tussen Hamont en Weert ontbreken vandaag nog bovenleidi­ngen. Het is wachten op een nieuwe Nederlands­e regering voor er duidelijkh­eid komt over de plannen om die 10 km te reactivere­n.

Druk op Nederland

“Niet alleen de infrastruc­tuur is er dankzij de elektrific­atie van de lijn Mol-Hamont, er is duidelijk ook voldoende potentieel”, zegt Kamerlid Wouter Raskin. “De lijn Hamont-Weert zou meer reizigers aantrekken dan drie van de bestaande grensovers­chrijdende verbinding­en. Nu moeten we alleen de druk op Nederland hooghouden om hun deel te doen. We mogen hen geen enkele aanleiding geven om de verbinding af te wijzen. Daarom pleit ik er ook voor om de lijn Hamont-Weert nu al op te nemen in het nieuwe beheerscon­tract met de NMBS.” Minister Gilkinet liet eerder al verstaan dat dat moeilijk is met een nog niet bestaande lijn. De minister is wel voorstande­r van meer grensovers­chrijdend spoorverke­er en richtte een Belgisch-Nederlands­e werkgroep op om het dossier in beweging te zetten.

Scan deze QR-code beluister onze podcast ‘Eindelijk elektrisch­e treinen voor Noord-Limburg: hoe de IJzeren Rijn opnieuw op de politieke agenda komt’.

 ??  ??
 ?? FOTO DICK DEMEY ?? Nu de spoorlijn Mol-Hamont (foto: station Neerpelt) geëlektrif­iceerd is, is in ons land alles klaar om de trein door te laten rijden tot het Nederlands­e Weert.
FOTO DICK DEMEY Nu de spoorlijn Mol-Hamont (foto: station Neerpelt) geëlektrif­iceerd is, is in ons land alles klaar om de trein door te laten rijden tot het Nederlands­e Weert.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium