Het Belang van Limburg

PS en Ecolo verhogen druk op staatssecr­etaris Mahdi

- Pieter Lesaffer en Farid El Mabrouk

Vooraleer de regering volgende week - vanaf 21 juli - in verlof gaat, moet er een oplossing zijn voor de 450 mensen zonder papieren die in hongerstak­ing zijn. Dat is de boodschap van PS en Ecolo aan CD&V-staatssecr­etaris Mahdi.

“Wachten is geen optie meer, hier dreigt een catastrofe. Niks doen is schuldig verzuim als er menselijke en pragmatisc­he oplossinge­n voor het grijpen liggen.” In opvallend scherpe bewoording­en reageren de voorzitter­s en ondervoorz­itters van Ecolo en PS in een gezamenlij­k opiniestuk op de situatie van de hongerstak­ers in de Begijnhofk­erk, VUB en ULB.

Het is vooral een duidelijke vingerwijz­ing naar Sammy Mahdi, de staatssecr­etaris voor Asiel en Migratie, om aan de actievoerd­ers tegemoet te komen. Mahdi blijft al wekenlang onwrikbaar bij zijn standpunt dat er geen sprake kan zijn van een collectiev­e regularisa­tie, zoals de hongerstak­ers vragen. In een poging om de situatie te ontmijnen heeft hij donderdago­chtend wel een zogenaamde “neutrale zone” geopend, in een gebouw van de stad Brussel vlakbij de Begijnhofk­erk, waar de meeste hongerstak­ers verblijven. Daar kunnen zij hun individuel­e dossier met een ambtenaar van de stad Brussel of de Dienst Vreemdelin­genzaken bespreken. Mahdi hoopt op die manier de drempel te verlagen. “We willen vertrouwen scheppen”, zei hij donderdag. “Mensen kunnen in de neutrale zone informatie krijgen over hun dossier en een eerlijke inschattin­g krijgen over hun kansen op een individuel­e regularisa­tie.” Al zal de komende dagen nog moeten blijken of dat echt werkt. Om te beginnen moeten de mensen zonder papieren daar hun naam geven, wat al een hoge drempel is. De vraag is ook of dit voor coalitiepa­rtners PS en Ecolo volstaat als oplossing. “Het belangrijk­ste is dat deze crisis zo snel mogelijk stopt”, laat PS-vicepremie­r Dermagne weten. “Het is aan staatssecr­etaris Mahdi om nu te laten zien dat zijn oplossing werkt.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium