Het Belang van Limburg

De strijd die hij niet kon winnen

- PETER R. DE VRIES OVERLEDEN

De Nederlands­e misdaadjou­rnalist Peter R. de Vries (64) is gisteren in het ziekenhuis

bezweken aan zijn verwonding­en, ruim een week na de aanslag op zijn leven. De journalist werd neergescho­ten in het centrum van Amsterdam. ”Hij heeft geknokt tot het einde, maar heeft deze strijd niet kunnen winnen”

Peter R. de Vries heeft de strijd voor zijn leven verloren. Dat meldde zijn familie gisteren aan de Nederlands­e nieuwszend­er RTL Nieuws. De Vries werd vorige week dinsdag met vijf schotwonde­n afgevoerd naar het ziekenhuis, na een aanslag vlakbij het Leidseplei­n in Amsterdam. Negen dagen later is hij dus bezweken aan zijn verwonding­en.

In een gezamenlij­ke verklaring liet de familie weten dat “Peter heeft geknokt tot het einde, maar de strijd niet heeft kunnen winnen. Hij is overleden omringd door de mensen die hem liefhebben.

Peter heeft geleefd naar zijn overtuigin­g: On bended knee is no

way to be free. We zijn onnoemelij­k trots op hem en tegelijker­tijd ontroostba­ar.”

Schokgolf

Het overlijden van Peter R. de Vries stuurt een schokgolf door de journalist­ieke wereld, en ver daarbuiten. Collega’s, vrienden en fans reageren ontzet. “Er gaat een rilling door het vak”, zegt Folkert Jensma, vicevoorzi­tter van de Nederlands­e Vereniging van Journalist­en (NVJ). RTL Nieuws noemt het “een onbeschrij­felijk groot verlies. Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar Peters familie, zijn partner en al zijn dierbaren. En naar iedereen die is geraakt door zijn moed, menselijkh­eid en vastberade­n strijd voor het recht.” Ook ontslagnem­end premier Rutte reageerde op Twitter: “ Deze laffe daad mag niet onbestraft blijven.”

Peter R. de Vries was een begrip in de journalist­iek. Hij begon zijn carrière bij de Nederlands­e krant De Telegraaf. Als misdaadjou­rnalist beet hij zich vast in complexe crimidossi­ers, die hij zelf mee hielp oplossen. Hij groeide uit tot vertrouwen­spersoon in het misdaadmil­ieu. Dat is hem mogelijk fataal geworden. De Vries vertegenwo­ordigde een kroongetui­ge in een strafzaak tegen zeventien verdachten van een Nederlands­e maffiaclan. De twee hoofdverda­chten van de moord worden hieraan gelinkt. De Vries had eigenlijk beschermin­g moeten krijgen, maar weigerde dat zelf. Hij wou “zijn leven niet laten beheersen door de zaak.” Op welke manier afscheid wordt genomen van de iconische persoonlij­kheid, is nog niet duidelijk. De familie vroeg in haar verklaring om respect en tijd. “De familie, partner en naasten willen zijn overlijden in alle rust verwerken en wij vragen iedereen met klem om dat te respectere­n. Verdere informatie over hoe het afscheid van Peter zal verlopen en wat daarbij de wensen van de familie en zijn partner zijn, volgt wanneer hierover is besloten.”

”Mond niet laten snoeren”

De moord bevestigt een groeiende vijandighe­id tegenover journalist­en. Een tendens die zich het afgelopen jaar ook in België manifestee­rde. Dat blijkt uit meldingen bij de journalist­enverenigi­ng VVJ. In haar reactie geeft een bedroefd RTL Nederland ook mee zich niet de mond te laten snoeren. “We zullen vrijuit blijven spreken over misstanden en onrecht, zoals Peter zijn hele leven heeft gedaan. Hij is voor altijd in ons hart.”

“Peter is overleden, omringd door mensen die hem liefhebben.

We zijn onnoemelij­k trots op hem en tegelijker­tijd ontroostba­ar”

Familie van Peter R. De Vries

 ?? FOTO EPA-EFE ?? Negen dagen nadat hij in Amsterdam werd neergescho­ten, is de bekende Nederlands­e misdaadver­slaggever Peter R. De Vries (64) in het ziekenhuis overleden. Heel wat geëmotione­erde mensen kwamen gisteren bloemen neerleggen op de plek van de aanslag.
FOTO EPA-EFE Negen dagen nadat hij in Amsterdam werd neergescho­ten, is de bekende Nederlands­e misdaadver­slaggever Peter R. De Vries (64) in het ziekenhuis overleden. Heel wat geëmotione­erde mensen kwamen gisteren bloemen neerleggen op de plek van de aanslag.
 ?? FOTO EPA-EFE ?? Peter R. De Vries.
FOTO EPA-EFE Peter R. De Vries.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium