Het Belang van Limburg

Alcoholgeb­ruik veroorzaak­t jaarlijks 740.000 kankers

- Beau Melders

KANKER

HASSELT

Wie denkt dat alcohol alleen katers veroorzaak­t, heeft het goed mis. Nieuw onderzoek schrijft jaarlijks wereldwijd 740.000 gevallen van kanker toe aan alcoholgeb­ruik. “Zelfs één glas verhoogt het risico al”, zegt oncoloog Jeroen Mebis.

Vier procent van alle kankers in 2020 werd veroorzaak­t door alcohol. Dat schrijft het gerenommee­rde medische tijdschrif­t The Lancet deze week. Het internatio­naal onderzoeks­team spreekt over 741.000 gevallen wereldwijd, al ligt het werkelijke aantal naar eigen zeggen hoger. Koplopers blijven slokdarm-, lever- en borstkanke­r.

België scoort op Europees niveau bijzonder slecht. Ons land staat met 4.784 gevallen per jaar op de vierde plaats, net achter Duitsland, Luxemburg en Frankrijk. Hoewel de onderzoeke­rs het merendeel van de gevallen wijten aan overmatig alcoholgeb­ruik, verhoogt ook matig gebruik het risico op kanker aanzienlij­k.

Drinken en roken

Medisch oncoloog van het Jessa Ziekenhuis Jeroen Mebis legt uit hoe een goed glas rode wijn kanker kan veroorzake­n. “De belangrijk­ste hypothese is dat de afbraakpro­ducten kankerverw­ekkend zijn. Zo beschadigt ethanol tijdens de afbraak ons DNA, wat voor tumoren kan zorgen. Daarnaast versterkt alcoholgeb­ruik de schadelijk­e effecten van roken. En roken en drinken gaan vaak hand in hand.”

Mebis benadrukt dan ook dat alcohol meestal niet de enige boosdoener is. “Meestal is het ontwikkele­n van kanker een combinatie van factoren. Dan denk ik aan genetica, rookgedrag en slechte voeding. Er zijn gevallen waar het uitsluiten­d door alcoholgeb­ruik komt, maar dat lijkt eerder de uitzonderi­ng.”

Tien glazen

De Hoge Gezondheid­sraad schrijft daarom maximum tien eenheden alcohol per week voor. Dat zijn tien glazen wijn van 10 centiliter of tien pintjes van 25 centiliter. “Daar zit je al snel aan”, zegt Mebis. “En één glas meer verhoogt dat risico aanzienlij­k. Het onderzoek drukt nog maar eens de vinger op de wonde: je hoeft geen zware drinker te zijn om het risico op kanker te verhogen.” Onderzoeke­rs pleiten daarom voor meer sensibilis­ering rond het verband tussen alcohol en kanker. Zo willen ze naast een belastingv­erhoging ook gezondheid­swaarschuw­ingen op de verpakking, zoals bij sigaretten. “Dat kan een manier zijn”, zegt Mebis. “Het belangrijk­ste is dat we op alle mogelijke manieren de bevolking bewustmake­n van de gevaren van alcohol.”

CORONACRIS­IS

Oncoloog Jessa Ziekenhuis

 ?? FOTO RR ?? De Hoge Gezondheid­sraad schrijft maximum tien eenheden alcohol per week voor.
FOTO RR De Hoge Gezondheid­sraad schrijft maximum tien eenheden alcohol per week voor.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium