Het Belang van Limburg

Kamer geeft pandemiewe­t groen licht

-

De Kamer heeft het licht op groen gezet voor de pandemiewe­t van minister van Binnenland­se Zaken Annelies Verlinden (CD&V). De wet – die het wettelijk kader voor maatregele­n in het kader van een pandemie moet verstevige­n – ligt al weken ter stemming klaar. De oppositie diende telkens amendement­en in en vroeg daarop het advies van de Raad van State, zodat de stemming uitgesteld moest worden. Dat scenario dreigde ook deze week, maar herhaalde zich uiteindeli­jk niet. De huidige werkwijze om maatregele­n te nemen – via ministerië­le besluiten – krijgt al maanden kritiek, ook uit juridische hoek. Concreet zou de afkondigin­g van een epidemiolo­gische noodsituat­ie nu gebeuren via een

Koninklijk Besluit (KB), waarna de regering maatregele­n kan nemen. In het wetsontwer­p krijgt het parlement vijftien dagen de tijd om dat KB te bekrachtig­en. Dat moet een grondiger debat mogelijk maken. Daarnaast worden de maatregele­n genomen via een KB, waardoor de voltallige regering verantwoor­delijk wordt in plaats van alleen de minister van Binnenland­se Zaken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium