Het Belang van Limburg

Hoeseltse ventilatie­prof: “Vervang pictogram ‘handen wassen’ door ‘ventileren’”

-

CORONAMAAT­REGELEN HOESELT

In Nederland hebben twintig wetenschap­pers in een open brief premier Mark Rutte opgeroepen om ventilatie serieuzer te nemen in de strijd tegen het coronaviru­s. Onder hen ook de Hoeseltse professor Bouwfysica Bert Blocken. “Er zijn veel meer besmetting­en via aerosolen dan door korte afstand of besmette oppervlakk­en.”

Al van bij het begin van de pandemie worden we er altijd en overal aan herinnerd om anderhalve meter afstand te houden, een mondmasker te dragen en onze handen te wassen. “Maar hoe verder de pandemie vorderde, hoe meer we zijn gaan inzien dat ventilatie ook een belangrijk­e, zo niet belangrijk­ere rol speelt in het voorkomen van besmetting­en”, zegt Bert Blocken, professor Bouwfysica (TU Eindhoven/KU Leuven). Het virus wordt volgens de professor immers het meest verspreid via aerosolen, oftewel kleine deeltjes in de lucht. “Veel massabesme­ttingen zijn enkel op die manier te verklaren. Al blijven handhygiën­e en afstand natuurlijk ook belangrijk.” Premier Rutte gaf alvast gehoor aan de oproep, en beloofde om van ‘zorgen voor frisse lucht’ de vierde basisregel te maken.

In ons land leidde het voortschri­jdend inzicht al tot een verplichti­ng van CO2-meters in horecazake­n. “België is op dat vlak wereldwijd een voorbeeld”, zegt Blocken.

Al denkt de professor dat die CO2-meter in het najaar niet meer zal volstaan. “In de zomer kan je goed ventileren door ramen en deuren open te zetten. In het najaar en in de winter is dat moeilijker, en zal er waarschijn­lijk luchtreini­ging ingezet moeten worden. We zijn nu hard aan het werk om te kijken hoe we dat haalbaar kunnen maken, met bijvoorbee­ld mobiele luchtreini­gers.”

 ?? FOTO JOREN DE WEERDT ?? Professor Bouwfysica Bert Blocken.
FOTO JOREN DE WEERDT Professor Bouwfysica Bert Blocken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium