Het Belang van Limburg

Binnen vijf jaar verlaten 50.000 Limburgers de arbeidsmar­kt

-

Niet enkel dienstench­equebedrij­ven slaken een noodkreet, de malaise op de Limburgse arbeidsmar­kt is algemeen. Volgens berekening­en van Unizo Limburg zullen de komende vijf jaar zo’n 50.000 Limburgers de arbeidsmar­kt verlaten.

Op het eerste gezicht doet Limburg het erg goed. De werklooshe­id in Limburg staat op een historisch laag peil. Volgens Unizo blijft er echter een grote kloof bestaan tussen het aantal werkzoeken­den en het aantal vacatures. Einde juni telde Limburg 23.994 werkzoeken­den zonder werk, tegenover 30.994 vacatures in het voorbije jaar. “Meer dan zes op de tien Limburgse bedrijven kampen vandaag met moeilijkhe­den om hun vacatures in te vullen”, analyseert CEO Bart Lodewyckx de cijfers.

Vertrekker­s

“De uitdaging wordt elke dag groter, vooral als we rekening houden met het feit dat de komende vijf jaar nog eens 50.000 Limburgers vooral door pensioneri­ng - de arbeidsmar­kt zullen verlaten”, aldus Lodewyckx. In de rest van Vlaanderen gaat het al niet veel beter. Daar zullen de komende vijf jaar naar schatting 405.000 werknemers te vervangen zijn. “Het werklooshe­idscijfer geeft aan hoeveel mensen een job zoeken. Maar er zijn veel meer mensen die geen job hebben én niet zoeken”, legt hij de vinger op de wonde. Om de malaise op de arbeidsmar­kt te kunnen keren, heeft Unizo een plan met zeven punten opgesteld. De meest in het oog springende maatregel is het verkleinen van de kloof tussen het bruto- en nettoloon. “Bijna nergens anders dan in ons land is de kloof groter”, aldus Lodewyckx (zie infografie­k). Daarnaast stelt Unizo ook voor om werklooshe­id in de tijd te beperken, om laaggescho­olden en 55-plussers te activeren en om werkzoeken­den te verplichte­n om een opleiding te volgen.

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium