Het Belang van Limburg

Naar volle stadions dankzij coronapas?

-

Het voetbal is in blijde verwachtin­g. De eersteklas­sers hopen over enkele weken weer voor een vol stadion te spelen. De overheid moet eerst nog groen licht geven over het Covid Safe Ticket, de coronapas waarmee de supporters het stadion zouden betreden.

Over exact één week gaat de Jupiler Pro League opnieuw van start en toeschouwe­rs zijn weer welkom. Elke club mag zijn stadion voor één derde vullen. Een goed begin. Zo is er tenminste recette, een inkomstenb­ron die vorig seizoen serieus gemist werd. Maar wellicht is er over enkele weken méér mogelijk. In de loop van volgende week komt de discussie over het Covid Safe Ticket op het Overlegcom­ité. De verschille­nde regeringen in ons land beslissen dan definitief of je dat ticket - een coronapas zeg maar, die je pas krijgt als je volledig gevaccinee­rd bent of een negatieve test (jonger dan 72 uur) kan voorleggen - nodig hebt om grotere evenemente­n, zoals profession­ele voetbalwed­strijden, bij te wonen. Ook de ‘kleinere’ duels (minder dan 5.000 toeschouwe­rs) worden nog bekeken.

Lange rijen?

Het klinkt als een verstrengi­ng, want op dit moment heb je als fan zelfs geen negatieve test nodig om het stadion binnen te komen. Maar eigenlijk zou het een versoepeli­ng zijn, want als het systeem van de coronapas in werking treedt, zou je alle overige maatregele­n mogen laten vallen. Dan moeten fans geen afstand meer houden en geen mondmasker meer dragen en mogen de clubs weer voor een vol stadion spelen. Ook een ter plaatse afgenomen sneltest zou volstaan als toegangsti­cket. Minister van Volksgezon­dheid Frank Vandenbrou­cke is voorstande­r, bij de Vlaamse regering klinkt hetzelfde geluid. Bij de Pro League uiteraard ook.

“Dit systeem zou een zeer goede zaak zijn”, zegt Pro Leaguewoor­dvoerder Stijn Van Bever. “Alleen hebben we nog veel vragen over de concrete uitwerking. Als je dat kan integreren in de scanning van de tickets, zou dat perfect zijn. Maar zolang dat systeem niet op punt staat, wordt het riskant. Rijen van honderden mensen aan de ticketpoor­t, doordat alles manueel gecontrole­erd moet worden, willen we vermijden.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium