Het Belang van Limburg

Knolsteenb­reek

-

Onopvallen­de witte bloemen, vaak maar net met hun hoofdjes boven de graspollen uitstekend, in een groot hooiland. Menig wandelaar stapt er – zonder ze op te merken – aan voorbij. De plantenken­ners en natuurbehe­erders zijn een stuk enthousias­ter als ze knolsteenb­reek tegenkomen. Want het is een teken dat we de goede kant op gaan. Deze plant kiest voor matig voedselrij­ke bodems. Die zien wij, als natuurvere­niging, dus graag ergens opduiken. Het jarenlange maaien en afvoeren begint – op het moment dat de witte bloemen van de knolsteenb­reek opduiken – te lonen.

De plant heeft ook effectief knolletjes beneden aan de stengel. Dat verklaart alvast de ‘knol’ in haar naam. Maar waar komt die ‘steenbreek’ vandaan? Waar ik ze weet staan, liggen alvast geen stenen. Laat staan dat die gebroken zijn. Maar dankzij de info van plantenken­ner Jean V. word ik al snel uit mijn droom geholpen. De Latijnse benaming van deze plant maakt haar nog iets indrukwekk­ender. Saxifraga, waarbij saxum het Latijn is voor rots en frangere voor breken. De rotsenbrek­er! Een plantje met superkrach­ten. Toch blijkt de waarheid iets minder spectacula­ir. Zo groeit deze plantenfam­ilie graag in scheuren of spleten van rotsen. Toch in die streken waar die rotsen liggen. De ontdekkers van deze groeiplaat­sen dachten dan ook dat knolsteenb­reek tijdens zijn groei de stenen en rotsen had opengesple­ten. Een lichte overschatt­ing van de kracht van de natuur. Hoewel? Ik was er alvast niet bij toen die scheuren en spleten ontstonden. Dus wie weet? Vanaf nu ga ik toch goed kijken bij mijn volgende bewonderin­gsronde van dat hooilandje vol met knolsteenb­reek. Misschien staat er toch eentje tussen met een kleine cape aan?

 ?? FOTO MARCEL BEX ??
FOTO MARCEL BEX

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium