Het Belang van Limburg

Rotarygouv­erneur Dany Vandevoort neemt afscheid

Ingestuurd door Jos Dessers

-

Op zaterdag 26 juni vond de eerste conferenti­e van het nieuwe 2140ste Rotarydist­rict plaats. Districtsg­ouverneur Dany Vandevoort maakte de balans van het werkingsja­ar 2020-2021 op waarna hij de macht aan zijn opvolger Bart Purnal overdroeg. Wegens corona mocht maar een beperkt aantal rotariërs de conferenti­e fysiek bijwonen. De overige deelnemers konden het gebeuren live op hun thuisscher­m volgen.

Kermtenaar Dany Vandevoort, sinds 1997 lid van Rotary Club Hasselt, werd op 1 juli 2020 de eerste gouverneur van het nieuwe Rotarydist­rict 2140 dat de provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant evenals enkele Nederlands­talige en Engelstali­ge clubs in Brussel omvat. Alles samen gaat het om meer dan 3.000 leden, verspreid over 82 Rotary Clubs, 16 Rotaract-clubs en 3 Interact-clubs. Terugblikk­end op zijn gouverneur­schap zegt Dany: “De jaarleuze 2020-2021 van Rotary Internatio­nal was ‘Rotary Opens Opportunit­ies’. Welnu, die hebben we op meerdere manieren in de praktijk omgezet. Eerst en vooral door de samenwerki­ng aan te wakkeren bij clubs die voorheen tot een ander district behoorden, om zo tot een ‘district met eensgezind­e passie’ te komen. Het merendeel van de clubs heeft inventivit­eit, aanpassing­svermogen en veerkracht getoond. Er is op een andere manier aan fundraisin­g gedaan zodat we zelfs in coronatijd­en projecten konden blijven steunen. Hoe raar het ook moge klinken, maar dankzij Covid-19 hebben we onze impact vergroot. We hebben ons getoond met uiteenlope­nde acties, gaande van het leveren van beschermin­gsmateriaa­l tot het inrichten van loungeruim­tes voor verzorgend personeel en families van slachtoffe­rs. Daarnaast hebben veel rotariërs zich geëngageer­d om te helpen in de vaccinatie­centra. Niet in het minst hebben we de samenlevin­g op de noodzaak van vaccinatie gewezen en tezelfdert­ijd geholpen om misleidend­e campagnes van anti-vaxxers de kop in te drukken. Ook zullen we onze strijd tegen polio wereldwijd blijven voeren omdat dit nog steeds onze core business is.”

Gelegenhei­dsfoto

“Wij zullen Rotaractor­s nog meer betrekken in onze acties en besluitvor­ming want jonge mensen hebben andere ideeën en denken aan zaken waaraan wij nog niet gedacht hebben. Zoals onze internatio­nale president Holger Knaack zei, hebben we een jongere, meer diverse Rotary nodig om onze clubs gezond te houden. We verwelkome­n dan ook alle rangen en standen en maken er een punt van om ook meer dames op te nemen”, aldus Dany Vandevoort.

Enkele dagen voor zijn afscheid als districtsg­ouverneur viel Dany Vandevoort een informele ontvangst te beurt bij provincieg­ouverneur Jos Lantmeeter­s die overigens erelid van Rotary Club Hasselt is. Voor een gelegenhei­dsfoto wisselden ze zelfs even van job met inbegrip van hun ambtsattri­buten. Zo kreeg de provincieg­ouverneur er symbolisch meteen de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant bij terwijl de Rotarygouv­erneur het enkel met Limburg moest doen.

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium