Het Belang van Limburg

Bertold Brechtstra­at

-

ertold Brecht was een Duits dichter, toneelschr­ijver en -regisseur, geboren in Augsburg in 1898. In zijn jeugd was hij teruggetro­kken en ziekelijk. Net begonnen aan zijn hogere studies, moest hij in oorlogsdie­nst bij het leger. Hij was gekant tegen elke vorm van geweld, zo werd zijn tijd als verpleger in een Augsburgs lazaret een zeer traumatisc­he ervaring. Zijn werk daarna was sterk politiek (in communisti­sche sfeer) gekleurd. Brecht wordt gezien als de grondlegge­r van het episch theater, verhalend theater dat een rol wil spelen in de maatschapp­ij, een verhaal dat meer wil zijn dan enkel vermaak. In zijn toneelstuk­ken, proza en gedichten wil hij de structuur van de huidige maatschapp­ij zichtbaar maken en laten zien dat die kan veranderd worden in een betere, meer rechtvaard­ige wereld. Brecht kreeg vier kinderen uit vier huwelijken. Hij woonde een tijd in Berlijn waar hij na de opvoering van een zeer maatschapp­ijkritisch stuk moet vluchten naar Denemarken. Dan pakt hij zijn stukken wat voorzichti­ger aan. Van 1941 tot 1947 verblijft hij in Amerika en moet daar ook weer voor zijn communisti­sche en antiAmerik­aanse ideeën wegvluchte­n. Na een jaar Zwitserlan­d wordt het Oost-Berlijn, waar hij te maken krijgt met de censuur van het Oostblok. In 1955 mag hij nog de Stalin-Vredesprij­s in ontvangst nemen. Hij sterft in 1956 op 58-jarige leeftijd aan een hartinfarc­t. Wij kennen hem zeker van zijn ‘Driestuive­rsopera’ en ‘Moeder Courage’. In 1998 verscheen in Nederland het boek ‘Het gevoel heeft verstand gekregen Brecht in Nederland’. Het Bertold Brecht Archief in Berlijn bevat een schat aan informatie over deze omstreden wereldverb­eteraar.

“Verbieëter­d te wieëreld, ze hèt’t nóéedig.”

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium