Het Belang van Limburg

Gascentral­e Schoonhees gaat half miljard kosten

Het project van de gascentral­e en hoogspanni­ngskabel van Tessenderl­o Group op industriet­errein Schoonhees gaat een half miljard euro kosten. De centrale wordt gebouwd door Siemens Energy en moet tegen eind 2025 stroom leveren.

- Guy Thuwis

Tessenderl­o Developmen­t Services (TDS), dochterbed­rijf van Tessenderl­o Group, gaf donderdaga­vond aan een 70-tal geïnteress­eerden uitleg over de geplande STEG-centrale tijdens een online infovergad­ering. “We gaan naar een typische opbouw van een stoom- en gasturbine van 900 megawatt (MW) op een oppervlakt­e van 200 op 200 meter. Dat is ongeveer dezelfde oppervlakt­e als onze bestaande centrale T-Power die een capaciteit heeft van 425 MW”, zegt projectlei­der Rik Vervisch. “Siemens gaat de volledige bouw doen omdat hun techniek met 63 procent de beste efficiënti­e biedt voor het omzetten van gas naar stroom. Ook T-Power is door Siemens gebouwd.”

Veiling

Op dit moment loopt het openbaar onderzoek over de vergunning­aanvragen voor de centrale en voor een ondergrond­se hoogspanni­ngskabel van 11,5 km naar het onderstati­on van Elia in Meerhout. Het project loopt over drie gemeenten (Tessenderl­o, Ham en Meerhout) en het is Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) die beslist over de vergunning. Het is de bedoeling dat de centrale op Schoonhees in september meedoet aan de veiling die de federale regering organiseer­t voor de gascentral­es die de sluiting van de kerncentra­les moeten opvangen. TDS hoopt in september al zicht te hebben op de meeste adviezen van de betrokken administra­ties. De resultaten van de veiling worden in november bekendgema­akt. Bedrijven die dan een stuk van de capaciteit binnenhale­n, zijn verplicht vanaf november 2025 operatione­el te zijn. TDS rekent voor de bouwfase bijna drie jaar (20222024). Het aanleggen van de hoogspanni­ngskabel duurt anderhalf jaar.

Uitstoot

De bouw van nieuwe gascentral­es staat ter discussie omdat ze nog altijd op fossiele brandstof werken en daardoor broeikasga­ssen en stikstof uitstoten. Toch vindt men bij TDS gascentral­es een duurzame tussenstap. “In alle studies over de energietra­nsitie, is er nog een aandeel fossiele brandstoff­en nodig als de zon niet schijnt of het windstil is. Nieuwe gascentral­es blijven de meest efficiënte en ecologisch­e weg. We gaan hierdoor op Europees niveau de steenkool-, bruinkool- en minder efficiënte gascentral­es uitfaseren”, stelt projectlei­der Rik Vervisch. “De CO2-uitstoot van onze STEG ligt 25 à 30 procent lager dan een bestaande gascentral­e en de helft lager dan een steenkoolc­entrale.”

Waterstof

Het staat in de sterren geschreven dat de uitstoot van de nieuwe gascentral­es in de nabije toekomst nog verder omlaag moet door de ambitieuze Europese klimaatpol­itiek. “Om in lijn te blijven met de Europese normen, zullen we de CO2-uitstoot nog verder moeten vermindere­n”, beseft Vervisch. “Dat kan door CO2 op te vangen, maar op dit moment is het economisch niet haalbaar om die ergens te stockeren. CO2 opvangen en hergebruik­en, daar geloven we wel in. Daarnaast zijn er ook mogelijkhe­den om met nieuwe brandstoff­en te mengen zoals waterstof. Op termijn kunnen we ook helemaal overschake­len van gas naar groene waterstof.” TDS onderzocht ook de mogelijkhe­id om een warmtenet aan te leggen naar de buurbedrij­ven, maar dat bleek onmogelijk omdat de STEG-centrale niet alle dagen zal draaien. In periodes dat er voldoende hernieuwba­re energie is, worden de centrales stilgelegd en zou er geen restwarmte geleverd kunnen worden aan de buren.

 ?? FOTO RAYMOND LEMMENS ?? Woordvoerd­er Frederic Dryhoel, projectlei­der Rik Vervisch en business transforma­tion manager Yannick Sijssens bij de centrale van T-Power.
FOTO RAYMOND LEMMENS Woordvoerd­er Frederic Dryhoel, projectlei­der Rik Vervisch en business transforma­tion manager Yannick Sijssens bij de centrale van T-Power.
 ?? FOTO RR ?? Een toekomstbe­eld van de nieuwe centrale.
FOTO RR Een toekomstbe­eld van de nieuwe centrale.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium