Het Belang van Limburg

Diestse scouts keren terug uit Tsjechië na corona-uitbraak

-

Scoutsgroe­p Poolster uit Diest, die in Tsjechië verblijft, is gisterenav­ond terug naar België vertrokken na een uitbraak van het coronaviru­s in de groep. De scouts van Poolster waren met 24 jongeren van zeventien en achttien jaar op kamp in Tsjechië. Een aantal leden van de groep raakte met corona besmet. Ongeveer de helft van de groep zou positief getest hebben. Met de hulp van de stad Diest konden de jongeren naar België terugkeren. “Het was niet mogelijk om nog langer op de kampplaats te blijven”, legt schepen van Jeugd Rick Brans (Open Diest) uit. “De jongeren mochten er niet meer gebruikmak­en van de douches en de sanitaire voorzienin­gen. In afwachting van de terugkeer kon de groep terecht bij een plaatselij­k brandweerk­orps. Ze mochten er van de faciliteit­en gebruikmak­en.”

Woensdag wilde de stad al in actie schieten om de jongeren terug te halen, maar de FOD Volksgezon­dheid hield de boot nog af. “Wie besmet is, moet normaal ter plaatse de quarantain­e uitzitten. Om naar België terug te keren, moeten de jongeren door Tsjechië en Duitsland rijden. De Tsjechisch­e en de Duitse overheid hebben daarvoor toestemmin­g verleend.” De bussen vertrokken donderdaga­vond in Tsjechië. “Ze worden hier vandaag verwacht. Het is nog niet duidelijk waar de jongeren na de terugkeer zullen verblijven. Dat hangt ook af van de samenstell­ing van de gezinnen”, besluit Brans.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium