Het Belang van Limburg

Veel gegrom in Genk en Diepenbeek over ruil van groenconta­iner voor ‘groene zak’

- Dirk Jacobs

AFVALOPHAL­ING GENK/DIEPENBEEK In Genk en Diepenbeek, waar vanaf 1 januari 2022 de ‘Full-Optimo’-versie van de afhaalopha­ling ingaat, is nogal wat protest gerezen tegen de ‘vervanging’ van de groene GFT-container door een zak voor tuinafval.

“Het systeem heeft jaren zijn deugdelijk­heid bewezen. Niemand begrijpt waarom dat deugdelijk systeem, waarin indertijd flink is geïnvestee­rd, vervangen wordt door een systeem dat nadeel brengt voor de burger”, luidt het in een van de iets meer dan 1.000 ontevreden reacties in Genk. Daarnaast worstelen de Genkenaren en Diepenbeke­naren ook met de hogere kostprijs en het scheuren van de afvalzakke­n. “Onze informatie­campagne start dit najaar omdat de overgang er pas volgend jaar komt”, zegt Kris Somers van Limburg.net. “Uit de reacties blijkt duidelijk dat de mensen het nieuwe systeem nog niet helemaal begrijpen. In Lommel en Oudsbergen waar het systeem heeft proefgedra­aid, was er aanvankeli­jk ook wel wat weerstand, maar nu zijn de reacties er overwegend positief.”

Aanpassen

“De mensen zijn de GFT-container al meer dan tien jaar gewoon”, zegt Diepenbeek­s burgemeest­er Rik Kriekels (N-VA). “Elke veranderin­g betekent dat ze zich moeten aanpassen. We zijn er wel van overtuigd dat iedereen over zijn eigen afvalverwe­rking moet blijven nadenken. Dat heeft ons mee doen instappen in Optimo.” “We moeten wel wat dingen nog op een rijtje zetten”, zegt Genks burgemeest­er Wim Dries (CD&V). “Om te beginnen de communicat­ie, die na de zomer duidelijk zal starten. Tegen 1 januari moet iedereen het Optimo-verhaal begrijpen. Dan zullen mensen zien dat ze nog steeds hun container kunnen houden, naast de groene zakken voor tuinafval. In Genk verdubbelt de container zelfs naar 240 liter. Die container wordt om de maand opgehaald. In Genk gebruiken tegenwoord­ig 10.000 gezinnen van de 26.000 al geen GFT-container meer.”

 ?? VGD
FOTO ?? De GFT-container blijft bestaan.
VGD FOTO De GFT-container blijft bestaan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium