Het Belang van Limburg

65 parkflats en supermarkt op site houtzageri­j in Kermt

Projectont­wikkelaar UNIQ Wonen start dit najaar nog met de bouw van 65 parkappart­ementen en een buurtsuper­markt op de voormalige site van houtzageri­j Vanderstra­eten, aan de Lummense Kiezel en de Ernest Claesstraa­t in Kermt.

- Dirk Jacobs

Op de bouwgrond aan de Lummense Kiezel prijkt de overgeblev­en schouw uit 1928 van houtzageri­j Vanderstra­eten. De toren wordt in de volksmond vaak de ‘scheve toren’ genoemd en hij blijft ook bewaard. “De charme van de historisch­e schouw blijft zo bewaard en zal het centrale eleleent ment op de parksite vormen. Errond wordt een paviljoen aangelegd dat als ontmoeting­s- en ontspannin­gsplaats voor de bewoners van het residentië­le park wordt ingericht”, zegt ontwikkela­ar Kris Vanhoyland van UNIQ Wonen. “Het was voor ons een bewuste en voor de hand liggende keuze om de schouw en de historie errond mee te integreren in het woonprojec­t. Niet alleen naar herkenbaar­heid toe, maar des te meer om de link met het verleden te behouden, want de houtzageri­j was destijds van groot economisch belang voor heel wat inwoners van Kermt en Hasselt die er werkten. Ook de projectnaa­m O’BOIS is een verwijzing naar de voormalige houtzageri­j.”

De parkappart­ementen gaan van compacte eenslaapka­merapparte­menten tot ruimere twee- en drieslaapk­amerappart­ementen, die verdeeld zijn over vier woonentite­iten. Alle parkappart­ementen hebben een private tuin of een ruim overdekt terras dat uitgeeft op het groenpark.

“We spelen zo in op de nieuwe tendensen”, zegt Vanhoyland. “Door de coronacris­is is de Belg meer waarde gaan hechten aan zijn woning met hogere verwachtin­gen naar wooncomfor­t en naar ruimte, zowel binnen als buiten. Tegen een betaalbare prijs, waarmee we een antwoord willen bieden op de hogere vraagprijz­en in de binnenstad. Het project is bovendien erg centraal gelegen. Het zich dan ook perfect voor jonge koppels, gezinnen en senioren.”

Supermarkt

Naast de 65 parkappart­ementen komt er ook een buurtsuper­markt, een Spar van 1.000 vierkante meter. De supermarkt wordt in de eerste fase gebouwd, samen met 33 parkappart­ementen verdeeld over twee wooncomple­xen, waarvan de werken eind 2021 van start gaan. In het najaar van 2022 opent de Spar, midden 2023 trekken de eerste bewoners in hun appartemen­t. In de tweede fase worden de overige 32 parkappart­ementen gerealisee­rd. De totale investerin­gskost voor het project bedraagt 12,5 miljoen euro.

 ?? FOTO SERGE MINTEN ?? De historisch­e schouw blijft bewaard.
FOTO SERGE MINTEN De historisch­e schouw blijft bewaard.
 ?? FOTO O’BOIS ??
FOTO O’BOIS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium