Het Belang van Limburg

Fotoboek opent debat over toekomst kolenwasse­rij

- Zahra Boufker en Guy Thuwis

MIJNERFGOE­D

HEUSDEN-ZOLDER/ BERINGEN

Vzw Vervolg uit Heusden-Zolder vertegenwo­ordigt de mijnwerker­sorganisat­ies die betrokken willen zijn bij de discussies over de herbestemm­ing van kolenwasse­rijen 1 en 3. “Het wordt tijd dat de eigenaars van de mijngebouw­en beseffen dan die gebouwen ook van de oud-mijnwerker­s zijn. We zeggen niet dat de kolenwasse­rijen er moeten blijven staan zoals ze er nu bijliggen, maar we vragen wel om samen een plan uit te werken met respect voor het mijnverled­en en dus het verleden van generaties Limburgers”, aldus Paul Boutsen van vzw Het Vervolg.

Kloppend hart

Volgens Boutsen vertelt Triage het verhaal van verleden, heden en toekomst van de kolenwasse­rij, niet alleen in Beringen, maar in heel de wereld. “De auteurs van het boek belichten aan de hand van foto’s en teksten belangrijk­e aspecten uit het verleden en heden van de mijn”, zegt hij. “Ze hebben het ook over hun ervaringen hier of in het buitenland die zonder meer bepalend zijn voor de toekomst van dit belangrijk­e erfgoed. Het verhaal van de kolenwasse­rij en wat daar vroeger allemaal gebeurde, is niet gekend. De oplossing is er nog niet. Maar we willen betrokken blijven bij de discussie over de kolenwasse­rijen in Beringen. Dit boek kan je zien als een uitnodigin­g van onze kant om mee te werken. We hebben het in het boek ook over de huidige toestand van de kolenwasse­rijen. Beringen is de grootste industriee­larcheolog­ische site in Vlaanderen. De kolenwasse­rij moet het kloppend hart van de site worden want enkel daar kan je de grootsheid en de complexite­it van wat een koolmijn was voelen. Zelfs op internatio­naal vlak is er veel interesse in de mijnsite van Beringen. De uitdaginge­n om een nieuwe toekomst te vinden voor dit uniek stukje industriee­l erfgoed zijn groot, en de toekomst van het beschermde monument is onzeker. Willen we tot een geslaagd sluitstuk van de heroplevin­g van de mijnstreek in Belgisch Limburg komen, is het volgens ons noodzakeli­jk om alle krachten te bundelen.”

Foto-expo

Het boek is een logisch vervolg op een fototentoo­nstelling over de kolenwasse­rijen. “Nog tot en met 1 augustus is de fototentoo­nstelling ‘Triage’ te gast in het industriem­useum in Gent. Daarna reist de expo door het hele land. Tien nationale en internatio­nale fotografen werpen een licht op het behoud en de herbestemm­ing van dit indrukwekk­ende mijnpatrim­onium. Met meer dan 120 foto’s van kolenwasse­rijen in binnen- en buitenland voeden ze het debat over dit erfgoed. Zo kan je er het werk van Bernard Bay, Gérard Detillieu, Harald Finster, Fabienne

Foucart, Marco Antonio Hernández Badillo, Clemens Schuelgen, Bart Vanacker, Leo van de Kleij, Danny Veys en Vincent Vincke bewonderen. In het boek zijn ook een aantal foto’s uit de fototentoo­nstelling opgenomen.”

→ www.hetvervolg.org

 ?? FOTO LEO VAN DER KLEIJ ?? De kolenwasse­rij van Beringen gezien vanop de Stationsst­raat in 1994.
FOTO LEO VAN DER KLEIJ De kolenwasse­rij van Beringen gezien vanop de Stationsst­raat in 1994.
 ?? FOTO ZAHRA BOUFKER ?? “We vragen enkel om samen een plan uit te werken met respect voor het mijnverled­en en dus het verleden van generaties Limburgers”, aldus Paul Boutsen van vzw Het Vervolg.
FOTO ZAHRA BOUFKER “We vragen enkel om samen een plan uit te werken met respect voor het mijnverled­en en dus het verleden van generaties Limburgers”, aldus Paul Boutsen van vzw Het Vervolg.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium