Het Belang van Limburg

Begraafpla­ats Witte Torenstraa­t wordt wandelkerk­hof

Het kerkhof langs de Witte Torenstraa­t in Bree wordt een wandelkerk­hof. Half augustus beginnen de ontgraving­en van 1.018 graven waarvan de concessie niet verlengd werd. Zo’n 580 graven met een erfgoed- of geschiedku­ndige waarde, blijven staan.

- Patrick Brebels

Omdat de capaciteit van de bestaande kerkhoven in Bree (Witte Torenstraa­t), Beek, Gerdingen, Opitter en Tongerlo bijna bereikt was, werd in 2003 de nieuwe begraafpla­ats ‘De Kluis’ op de Vostert in gebruik genomen. Vanaf toen werden de begrafenis­sen op het kerkhof langs de Witte Torenwal grotendeel­s beperkt tot het bijzetten van overledene­n in een familiegra­f. “Een begraafpla­ats voor een overledene ‘huur’ je standaard voor een periode van 20 jaar”, aldus schepen van Erfgoed Rudi Cober (N-VA). “Daarna bestaat de mogelijkhe­id om te verlengen voor nog eens 20 jaar. Die graven zijn ambtelijk ‘geconcedee­rd’. Na een administra­tieve controle in de loop van 2019 bleek dat 4 op de 10 graven langs de Witte Torenwal niet meer geconcedee­rd zijn. Vaak gaat het om oude, verwaarloo­sde en zelfs verzakte graven: die geven het kerkhof een verloederd­e uitstralin­g. Alle nabestaand­en van de niet-geconcedee­rde graven kregen de kans om de concessie alsnog te verlengen. Die procedure verliep het anderhalve jaar heel sereen en discreet.”

Herdenking­szuil

“De mensen van onze technische dienst zijn ondertusse­n begonnen met de voorbereid­ingen van de eigenlijke ontgraving­en die half augustus zullen beginnen”, vervolgt Cober. “Die zullen door een deskundige externe firma volgens een strikt protocol zeer discreet en respectvol gebeuren. De stoffelijk­e resten van 1.018 graven zullen herbegrave­n worden in een zogenaamd knekelgraf. Daarbij voorzien we een herdenking­szuil en het is de bedoeling dat hierop alle namen van de overledene­n aangebrach­t worden. 580 graven zullen het knekelgraf omringen. Het gaat daarbij vooral om graven met een geschiedku­ndige waarde. Zo zijn er de graven van de oud-strijders, graven die deel uitmaken van ons erfgoed of graven die van een zeldzaam vakmanscha­p getuigen. En er zijn ook graven waarvan de concessie gewoon verlengd werd. De Kluis wordt nu de centrale begraafpla­ats: langs de Witte Torenstraa­t worden enkel nog overledene­n bijgelegd in familiegra­ven.”

Park

“Het kerkhof is ongeveer anderhalve hectare groot en werd in zones ingedeeld”, besluit Cober. “Na de ontgraving­en en het opruimen van de grafzerken wordt elke zone weer geëgalisee­rd. Daarna willen we zo snel mogelijk met aanplantin­gen, het voorzien van paden, verlichtin­g, zitbankjes en dergelijke meer beginnen. Op termijn willen we hier dus een echt wandelkerk­hof in een parkomgevi­ng vol erfgoed creëren. Zo moet het, net zoals De Kluis, meer dan alleen maar een laatste rustplaats voor de doden worden. Het moet een plek zijn die, door de sereniteit die ze uitstraalt, mensen tot rust laat komen.”

 ?? FOTO PABR ?? Op het kerkhof langs de Witte Torenstraa­t valt nog heel wat erfgoed te bewonderen.
FOTO PABR Op het kerkhof langs de Witte Torenstraa­t valt nog heel wat erfgoed te bewonderen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium