Het Belang van Limburg

Geen ‘Brommer op zee’ meer op Canvas

- Valerie Droeven

Canvas zal het tweede seizoen van het boekenprog­ramma Brommer op zee niet meer uitzenden. Ruth Joos blijft het wel samen met Wilfried de Jong presentere­n.

Met veel enthousias­me kondigde Canvas dit voorjaar een nieuw boekenprog­ramma aan. Het zou in Nederland bij en voor VPRO gemaakt worden, maar radiostem en cultuurgez­icht Ruth Joos zette er mee haar schouders onder. Op VPRO was het boekenprog­ramma op zondag in de vooravond om 19.20 uur te zien, Canvas programmee­rde het later op die avond, pas om 22 uur. De kijkcijfer­s bleven het hele seizoen slabakken. Brommer op zee bereikte gemiddeld 39.265 kijkers, goed voor 2,4 procent marktaande­el. Ook online werd het programma geen hype. “Canvas is de zender bij uitstek die durft te experiment­eren met formats”, zegt VRTwoordvo­erder Hans Van Goethem. “Maar na een eerste reeks moet je het bereik en de maatschapp­elijke impact van een programma ook eerlijk durven evalueren. Het bereik van Brommer op zee lag helaas veel te laag. Ook online groeide dit cijfer nauwelijks aan. Dan moet je conclusies trekken.”

De VRT wil op zondagavon­d weer prioriteit geven aan auteursdoc­umentaires. Die waren door Brommer op zee verschoven naar 23 uur, wat erg laat is. “Ook de audiovisue­le sector rekent op Canvas voor brede vertoning van documentai­refilms, gemaakt door jonge makers”, klinkt het nog bij de VRT. Het boekenprog­ramma zal wel een tweede seizoen krijgen op VPRO. Daar zal Ruth Joos het ook blijven co-hosten. Omdat ze op dit moment op vakantie is, laat ze via de woordvoerd­er weten begrip te hebben voor de beslissing van Canvas.

Van Goethem benadrukt nog dat de VRT haar ‘middelen zal gebruiken om een ander format te zoeken’. “De VRT blijft aandacht voor lezen en literatuur belangrijk vinden”, aldus nog Van Goethem. ‘We gaan bovendien meer inzetten op leesbevord­ering, taalverwer­ving en taalbelevi­ng.”

 ?? FOTO MERLIJN DOOMERNIK ?? Het boekenprog­ramma zal wel een tweede seizoen krijgen op VPRO. Daar zal Ruth Joos het ook blijven co-hosten.
FOTO MERLIJN DOOMERNIK Het boekenprog­ramma zal wel een tweede seizoen krijgen op VPRO. Daar zal Ruth Joos het ook blijven co-hosten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium