Het Belang van Limburg

Documentai­re Oliver Stone werpt nieuw licht op moord JFK

-

Oliver Stone (Platoon, Born on the Fourth of July, Wall Street) heeft het tegenwoord­ig moeilijk om zijn films gefinancie­rd te krijgen. Zijn vorige film Snowden werd betaald met Duits, Frans en Italiaans geld en zijn nieuwe documentai­re JFK Revisited: Through the Looking Glass kon slechts gemaakt worden met Engelse ponden. Hollywood wil niets van Stone weten als hij politieke films maakt. “Zelfs Netflix lijkt niet meteen geïnteress­eerd”, vertelt de regisseur in een interview met deze krant. “Ze willen vooral entertainm­entdocumen­taires kopen. Het is vreemd dat wij Amerikanen voor films over onze eigen geschieden­is naar Europa moeten toestappen.” JFK Revisited geldt als een broertje van het gedramatis­eerde melodrama JFK uit 1991. De documentai­re werpt meer licht op de nieuwe informatie die de laatste 25 jaar is opgedoken. Wat is de thesis van het researchte­am achter Stone?

1. Er waren meerdere schutters.

2. De vermeende moordenaar Lee Harvey Oswald was nooit in het gebouw waar hij naar verluidt geschoten zou hebben.

3. Er waren meerdere CIA-agenten zoals Oswald die, op nog andere plaatsen dan Dallas waar aanslagen beraamd werden, de zondebokke­n moesten worden.

4. Ex-CIA-directeur Allen Dulles hielp als lid van de Warrencomm­issie het onderzoek naar de moord in de doofpot stoppen.

Meneer Stone, waarom heeft u deze documentai­re gemaakt?

Oliver Stone: “Mijn producer zei dat er meer feiten bekend waren over de zaak en dat een documentai­re opportuun was. In 1991 werd JFK ondanks de grote steun van critici en het enorme succes aan de kassa aangevalle­n omdat hij gedramatis­eerd was. Ik heb dan een versie van 208 minuten klaargesto­omd die zowat een samenvatti­ng is van de zaak, ook al hebben we nog niet alle feiten.”

Vanwaar komen die nieuwe bewijzen?

“Die komen van verantwoor­delijke onderzoeke­rs van de Records Review Board die ze bekendmaak­te in 1994 en 1991. Dat wil zeggen: na het uitbrengen van JFK. In de media is er toen niets over geschreven, wat ik zeer deprimeren­d vind. Op Kennedy’s 50e verjaardag leek er wel een gat in het collectief geheugen. Niemand schreef meer dan dat JFK vermoord werd door één enkele schutter en dat Lyndon B. Johnson zijn politiek verderzett­e. Dat was het dan.”

In de VS stopt men regelmatig onfrisse zaken in de doofpot…

“Als er weer eens iets in de doofpot wordt gestopt, zegt mijn zoon altijd dat ik het moet uitspitten. (lacht) De moord op JFK is een zeer complexe en moeilijke zaak, maar ik vind het belangrijk om ze in de openbaarhe­id te brengen. De moord veranderde de aard van de Amerikaans­e regering. Je kan de militaire sector en de geheime dienst niet meer bekritiser­en of raken. We weten dat omdat geen enkele president iets heeft kunnen doen. Zelfs Trump niet. Hij probeerde met al zijn verbaal geweld in te gaan tegen de CIA, maar werd enorm aangevalle­n door de geheime dienst. Denk maar aan die zaak met de Russen. Als je de daden van de CIA over de jaren bekijkt, kan je ze alleen maar beoordelen als politieke daden. Die diensten willen acties rechtvaard­igen die eigenlijk kwaadaardi­g en gevaarlijk zijn.”

Hoe zullen de Amerikanen reageren wanneer ze de documentai­re zien?

“We weten niet of de VS de film zal vertonen. Maar door naar Cannes te komen, kunnen de Europeanen de film kopen en dat is heel belangrijk. Want zo kan de VS een zekere druk voelen. Dus als mijn land nog steeds weigert om de film te tonen, dan weet je dat er iets fundamente­el verkeerd is. We zouden hem op YouTube kunnen zetten. Maar dat gaat niet, want dat zou niet fair zijn tegenover de Engelse investeerd­ers.”

Er is sprake van nog meer niet vrijgegeve­n informatie…

“Er zijn inderdaad nog meer documenten die het daglicht niet hebben gezien. Donald Trump beloofde dat hij ze zou vrijgeven, maar in een paar uur veranderde hij van mening. Ik denk niet dat ze ooit openbaar zullen worden gemaakt.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium