Het Belang van Limburg

Tongeren investeert 80.000 euro in mentaal welzijn van jongeren

-

De coronacris­is heeft er bij veel mensen stevig ingehakt, ook op het vlak van mentaal welzijn. Minister van Binnenland­s Bestuur Bart Somers maakte daarom 3 miljoen euro vrij. Voor elke euro die een gemeente inzet voor het mentaal welzijn van haar kinderen en jongeren, legt Vlaanderen één euro bij. De maximale ondersteun­ing vanuit Vlaanderen bedraagt 40.000 euro per project.

Ook Tongeren gaat van start met een project. “In Tongeren is er een groep tieners tussen twaalf en achttien jaar die tussen de mazen van het net valt als het aankomt op georganise­erd jeugdwerk dat aan hun noden voldoet”, zegt burgemeest­er Patrick Dewael. “Deze tieners zijn maatschapp­elijk kwetsbaar, maar we willen hen niet lossen. We zijn tevreden dat Vlaanderen budgetten vrijmaakt om lokale initiatiev­en te ondersteun­en.”

“In Tongeren gaan we een overeenkom­st aan met vzw Arktos omdat de visie van deze vzw aanleunt bij de doelstelli­ngen die we voor ogen hebben”, zegt Jos Schouterde­n, schepen van Sociale Zaken. “Er wordt een medewerker aangesteld om in te zetten op verbindend­e acties naar tieners en jongeren. Daarnaast zal deze medewerker de bestaande jeugddiens­tverlening en het lokale vrijetijds­aanbod beter bekend maken bij de jongeren en afstemmen op hun noden.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium