Het Belang van Limburg

COMPLEET MACHTELOOS

- Mireille Maes

Limburg vreest het slechtst mogelijke scenario: de Maas die voor het eerst in honderd jaar buiten haar winterbekk­en treedt. In sommige Maasgemeen­tes vroegen de burgemeest­ers hun inwoners vrijwillig te vertrekken, op andere plaatsen was evacuatie verplicht.

In Lanaken is gisteren gestart met de verplichte evacuatie van bewoners van de Maasdijk. Ook de burgemeest­ers van andere gemeenten drongen ’s avonds aan op een vrijwillig­e evacuatie in de kerkdorpen langs de Maas. Er werd gevreesd voor het slechtst mogelijke scenario: de Maas die voor het eerst in honderd jaar buiten haar winterbekk­en treedt.

Gouverneur Jos Lantmeeter­s zat gisteren om middernach­t nog samen in crisisover­leg met de burgemeest­ers van de Maasgemeen­ten. “We maken ons zorgen om het debiet van de Maas”, vertelde hij aan de VRT. “We verwachten het hoogtepunt vrijdagoch­tend rond 6 uur en dat kan een hoogtepunt zijn van waarop de dijken van de Maas niet berekend zijn. Daarom hebben we beslist dat mensen die kortbij de Maas wonen vrijwillig geëvacueer­d worden. We gaan dus de mensen in die zes gemeentes rond de Maas. evacueren.” “We maken ons ook zorgen over de sluis in Monsin, om twee redenen. Als die sluis het begeeft, weten we niet wat de gevolgen daarvan zijn. Dat is niet te voorzien. We moeten eigenlijk voorzien zijn op het onvoorzien­bare. Maar de sluis zorgt er ook voor – omdat die niet goed werkt – dat het waternivea­u in het Albertkana­al stijgt. Dat niveau stijgt vannacht wellicht nog met één extra meter. Dat betekent dat ook het Albertkana­al kan overstrome­n, en we weten niet wat de gevolgen daarvan zijn. Het water is onberekenb­aar, het water is wild. We kunnen dat niet controlere­n. Wij zorgen er, samen met de burgemeest­er en de politie, voor dat ieders eigendom bewaakt blijft.”

Slechtste scenario

Er zijn simulaties waarbij de Maas een debiet krijgt van meer dan 3.700 m3 water per seconde, terwijl de Maasdijken slechts voorzien zijn op 3.500 m3. Het winterbekk­en kan dan het water niet meer binnenhoud­en, waarna de Maas buiten haar oevers zou treden, iets wat in 100 jaar niet gebeurd is. De piek werd verwacht tussen rond 6 uur vrijdagoch­tend. In het slechtste scenario zou het waterpeil in enkele kerkdorpen tot bijna 2 meter stijgen. Eerder op de avond werd in Lanaken al overgegaan tot een verplichte evacuatie. “We gaan een stuk van de Maasdijk, een woonwijk vlakbij de Maas, verplicht evacueren. Mensen die willen, kunnen terecht in het ontmoeting­scentrum Jeugdpark”, zei burgemeest­er Marino Keulen van Lanaken donderdag. De inwoners van de Maasgemeen­ten werd om een vrijwillig­e evacuatie gevraagd, maar daar was ’s avonds weinig animo toe. Het ging om de inwoners van Heppeneert en Aldeneik (Maaseik), Kotem, Meeswijk, Leut en Vucht-dorp (Maasmechel­en), delen van Lanklaar en het mijnverzak­kingsgebie­d Stokkem (Dilsen-Stokkem) en delen van Kinrooi. Zij lopen het risico dat hun huizen gedeelteli­jk onder water komen te staan.

Crisiscel

De crisiscel dringt aan op die evacuatie: “Aan bewoners wordt gevraagd om voor hun eigen veiligheid te zorgen en naar een veilig onderkomen bij vrienden of familie te gaan. Mensen krijgen deze tips: berg waardevoll­e spullen veilig en hoog op, schakel gas

“Het water is onberekenb­aar, het water is wild”

Gouverneur Jos Lantmeeter­s

en elektricit­eit uit en help kwetsbare buren en ouderen met evacueren.”

“We hebben gezien dat het water plots heel snel kan komen. Dat heeft de situatie in Wallonië gisteren en vandaag aangetoond”, aldus Sofie Vandeweerd, burgemeest­er van Dilsen-Stokkem. Maar onder andere de inwoners van Meeswijk, Leut en Vucht waren donderdag rond 22 uur niet van plan te evacueren. “De vorige keren stond het veel hoger en stonden we hier in het water. Nu is er geen water te zien. We vertrekken dus niet”, zeiden enkele mensen aan de winterdijk in Mazenhoven bij Leut.

Albertkana­al

Omdat er ook een risico bestaat dat het Albertkana­al buiten de oevers zou gaan, wordt er ook bekeken wat er in Kanne bij Riemst moet gebeuren. De bewoners werd rond 22.30 uur gevraagd om vrijwillig te evacueren. Intussen is er ook een crisiscel opgericht in de dorp. De politie hield de zaak in de gaten en ging indien nodig deur na deur af om mensen te verwittige­n. De sporthal werd geopend om mensen die niet elders terechtkun­nen op te vangen. De vraag om vrijwillig te evacueren kan in de loop van de nacht herzien zijn naar een dwingend bevel tot evacuatie. In de Neder- landse buurgemeen­ten werd er al verplicht geëvacueer­d.

 ?? FOTO TP ?? Verplichte evacuatie in Herbricht.
FOTO TP Verplichte evacuatie in Herbricht.
 ??  ??
 ?? FOTO KAREL HEMERIJCKX ?? Een luchtbeeld van de sterk gestegen Maas bij Herbricht in Lanaken. De inwoners van het door het water van de buitenwere­ld afgesloten gehucht werden gisteravon­d op politiebev­el geëvacueer­d.
FOTO KAREL HEMERIJCKX Een luchtbeeld van de sterk gestegen Maas bij Herbricht in Lanaken. De inwoners van het door het water van de buitenwere­ld afgesloten gehucht werden gisteravon­d op politiebev­el geëvacueer­d.
 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium