Het Belang van Limburg

Het licht van de zon

-

Een paar centimeter. Meer scheelde het vrijdag niet of het bedevaarts­oord Heppeneert zou, samen met grote delen van de omgeving van Maaseik, onder water zijn gelopen. Dankzij de inzet van brandweer, leger en stadsdiens­ten, die met man en macht zandzakjes aanvoerden om de dijken te verhogen, kon een nog grotere ramp worden vermeden.

Elders liep het veel minder goed af. We denken aan Nederlands-Limburg, waar een dijk van het Julianakan­aal het begaf en hele dorpen overstroom­den, maar ook en vooral aan Wallonië en Duitsland, waar de omvang van de schade pas nu duidelijk wordt. Het dodental liep gisteren nog altijd op. De overstromi­ngen van 2021 zijn daarmee zonder twijfel de grootste natuurramp die ons land teisterde sinds de grote watersnood van 1953. Groter dan de historisch­e overstromi­ngen langs de Maas in 1993 en 1995. Toen overstroom­den dorpen als Heppeneert wel. Nu werd dat alleen maar vermeden omdat er de afgelopen 25 jaar enorme inspanning­en werden gedaan om de rivier voor te bereiden op wat we wisten dat ging komen. Maar we schreven het hier gisteren al: het mag niet stoppen bij die symptoombe­strijding. Nooit zag de mensheid het onheil van zo ver aankomen. En toch. Toch slagen we er maar niet om in te doen wat nodig is: de oorzaken aanpakken. Waarom? Omdat de noodzakeli­jke maatregele­n nog altijd in twijfel worden getrokken. Niet alleen door regelrecht­e klimaatont­kenners, maar ook door mensen die - al dan niet oprecht - waarschuwe­n voor de hoge kostprijs en pleiten voor meer ecorealism­e. Dat lijkt op zich een eerbare politieke keuze - de solidarite­it moet in het oog worden gehouden - ware het niet dat dit realisme ons op langere termijn voor nog veel grotere kosten zal plaatsen. Wat maar niet wil doordringe­n, is dat de prijs van niets of te weinig doen nog vele malen hoger zal liggen.

Het is daarom des te onbegrijpe­lijker dat een partij als Vlaams Belang vrijdag sprak over politieke recuperati­e. Volgens hen wordt er te eenzijdig naar de klimaatver­andering gewezen. De ruimtelijk­e ordening, verouderde riolen, overvloedi­ge verharding: het zijn inderdaad factoren die een rol spelen. Maar de problemen van de afgelopen dagen kunnen alleen maar zo groot worden door de turbo die klimaatver­andering heet. Een turbo die de komende jaren steeds vaker zal terugkeren.

Hoe lang gaan sommigen het licht van de zon nog blijven ontkennen? Is het omdat ze teren op de angst van burgers? Het is des mensen om tegen beter weten in te hopen dat het zo ver niet komt. Alleen verkiezen we geen politici om daarin mee te gaan. In deze hele discussie is er uiteindeli­jk maar één vraag die telt: als we het nu nog niet over klimaatver­andering mogen hebben, wanneer dan wel?

Reacties: dekern@hbvl.be

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium