Het Belang van Limburg

Het leven van de medewerker­s kwam in gevaar”,

- Luk Weyens

DIJKBREUK DEMER

HERK-DE-STAD

Het stopzetten van het dichten van de bres in de Demerdijk in Herk-de-Stad, op de natuurlijk­e grens met Lummen, betekent dat er meer en meer water in de weiden richting Schulen stroomt. Bij de grote overstromi­ng in september 1998 kreeg de Neerstraat in Schulen het al zwaar te verduren. “Wij verwachten dat het water het peil van september 1998 zal bereiken”, zegt Bert Moyaers. “Er zijn alvast zandzakjes verdeeld.

Dat moet helpen de huizen van overlast te vrijwaren.”

De breuk deed zich op precies dezelfde plaats voor als de eerste breuk op woensdag 30 juni. Door de sterke stroming kon het dichten van die breuk pas twee dagen later plaatsvind­en. Dat gebeurde toen met een mengsel van keien en grond. Na de aanhoudend­e regen brak de dijk vrijdag op precies dezelfde plaats.

“De technische dienst van de stad en aannemers hadden nu gekozen voor een andere manier van werken”, zegt burgemeest­er Bert Moyaers (Vooruit) die de werken op het terrein opvolgde. “Eerst is een dikke boomstam over de hele lengte van de breuk geplaatst. Dat moest voorkomen dat materiaal dat op de plaats van de bres in het water werd gegooid wegspoelde, wat aanvankeli­jk wel gebeurde.”

Gevaarlijk­e situatie

Na het aanbrengen van de boom werd gestart met het vullen van de bres met grote betonnen blokken. Daarop kwamen grote zakken met vulmateria­al om zo de hoogte van de dijk te bereiken. De stad hoopte dat de bres voor het donker gedicht zou zijn, maar de werken moesten voortijdig stopgezet worden. “De dijk werd te instabiel”, zegt burgemeest­er Moyaers. “De veiligheid van de mensen op het terrein kwam in gevaar. Daarom hebben we de werken stopgezet. Aan de Neerstraat in Schulen verdelen de brandweer en de technische dienst van de stad zandzakjes.”

Voor de bewoners werd het bang afwachten of het water hen zou bereiken. “Ook in 1998 hebben we veel schrik gehad, maar toen kwam er geen water binnen”, zeggen Benny Vandereyke­n en zijn partner Annie. “Toen hebben ze wel ingezien dat de riolering ook voor overlast kan zorgen. Vandaar dat de civiele beschermin­g nu klaar staat om de buizen leeg te pompen.”

Lesley, die in de buurt van het station van Schulen woont, komt een vracht zakjes afhalen. “Ze zijn niet voor mij bestemd, maar wel voor de buren”, vertelt ze. “Die hebben al water in de tuin. Ze zijn alvast beginnen pompen. De zakjes moeten extra beschermin­g bieden tegen het water. Als goede buren willen we hen een handje helpen. Zij zouden dat ook voor ons doen.”

Greta woont naast de Beckersvaa­rt, waar ze de opkomst van het water goed kan volgen. “De garage is met zandzakjes gebarricad­eerd”, zegt ze. “In september heeft het water tot op onze oprit gestaan, maar stopte het net voor de garage. Wie weet wat er nu nog gaat komen?”

Tom Vandersmis­sen heeft 1998 niet meegemaakt, maar weet wel wat hem te wachten staat: “Ik woon hier sinds 2005. Het water heeft wel eens hoog gestaan, maar nog nooit zo hoog. De tuin staat al helemaal onder water.”

 ?? KAREL HEMERIJCKX
FOTO ?? De breuk deed zich op precies dezelfde plaats voor als de eerste breuk op woensdag 30 juni.
KAREL HEMERIJCKX FOTO De breuk deed zich op precies dezelfde plaats voor als de eerste breuk op woensdag 30 juni.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium