Het Belang van Limburg

Solidarite­it is groot: ene na andere hulpactie wordt opgestart

- Nina Bernaerts en Johnny Geurts

WATEROVERL­AST LUIK

Bergen kledij, leegstaand­e caravans of appartemen­ten, babysitdie­nsten, dierenverz­orgers en kuisploege­n. Je kan het zo gek niet bedenken of het wordt aangeboden aan de slachtoffe­rs in Luik en omstreken. Marketeer Lien De Leenheer (39) zag op televisie hoe de streek van haar grootouder­s verwoest werd. Ze moest iets doen, vond ze. In amper drie uur bedacht ze samen met Ilse Van Dyck (35) het hulpplatfo­rm Aide Hulp 14-7. Een krachttoer, geeft ze toe. Sindsdien loopt het storm. “Ik zag die beken en waterlopen zwellen en voelde dat het niet goed zat. Donderdag sta je dan op met die verschrikk­elijke beelden. Je ziet dat water, die mensen. Een man die zegt: Ik ben echt alles kwijt. Dat been.”

Batterijen

gaat

door

merg

en

Meer dan 250.000 bezoekers vonden hun weg al naar de site. “Op ieder moment zitten er 800 mensen op de site. Er werden al meer dan 1.620 individuel­e acties geregistre­erd. De solidarite­it is groot. Bovendien blijven er elk uur acties bijkomen”, zegt De Leenheer, die de tel amper kan bijhouden. Wat is er dan vooral nodig? “Ik sta met enkele mensen ter plaatse in contact en ik merk een grote nood aan overnachti­ngsplaatse­n en hygiënisch­e producten. Maar ook aan batterijen. Ze hebben geen elektricit­eit en de gsm’s zijn ondertusse­n leeggelope­n.”

Aide Hulp 14-7 zamelt zelf geen spullen in. Het platform wil wel de mensen met een vraag en een aanbod verbinden. Een marktplaat­s voor hulpverlen­ing, zeg maar. “Ik wilde een centraal meldpunt. Mensen willen iets doen, maar kenden de weg niet. En mensen die hulp nodig hebben, kunnen moeilijk alle Facebookgr­oepen gaan uitpluizen om de gepaste kledij of huisraad te vinden.”

Noodlot

Mensen die financieel willen bijdragen, verwijst De Leenheer door naar het Rode Kruis Vlaanderen en het rekeningnu­mmer dat de federale overheid opende. Er zijn ook enkele lokale besturen die geld inzamelen voor de slachtoffe­rs. Ook in Limburg worden acties opgestart, zoals bijvoorbee­ld in Bilzen. Zaterdag en zondag wordt daar tussen 9 en 17 uur een inzamelact­ie georganise­erd in Labo3740 in de Korenstraa­t. De deuren worden opengestel­d om kledij in te zamelen. “Heb je kleren in goede staat en wil je deze doneren aan de slachtoffe­rs, breng ze dan binnen”, klinkt het bij het Rode Kruis.

Ook Een Hart voor Limburg zette al een inzamelact­ie op poten. Dat we zo massaal willen helpen, is niet verwonderl­ijk, zegt expert fondsenwer­ving Ilja De Coster. “Er zijn enkele zaken die meespelen. De omvang van de ramp, de nabijheid en het noodlot. De mensen die nu hun hebben en houden kwijt zijn, kunnen daar niets aan doen. Mensen zijn gemakkelij­ker solidair met anderen wanneer het lot speelt. Dat de verschrikk­elijke beelden uit eigen land komen, is ook een factor. Het zijn plekken die we kennen, waar we op vakantie gaan. Dan wil je ook helpen.” → Meer info over de actie van Een Hart voor Limburg, de provincie Limburg en onze krant vindt u op blz. 18

Lien De Leenheer Lanceerde Aide Hulp 14-7

 ?? FOTO BELGA ?? Het koningspaa­r bracht een bezoek aan Pepinster om hun steun te betuigen.
FOTO BELGA Het koningspaa­r bracht een bezoek aan Pepinster om hun steun te betuigen.
 ?? FOTO DIETER TELEMANS ?? Dat we zo massaal uit ons kot komen om te helpen, is niet verwonderl­ijk, zegt expert fondsenwer­ving Ilja De Coster.
FOTO DIETER TELEMANS Dat we zo massaal uit ons kot komen om te helpen, is niet verwonderl­ijk, zegt expert fondsenwer­ving Ilja De Coster.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium