Het Belang van Limburg

Ook u kunt helpen

-

Wie geen spullen heeft om te doneren maar wel geld wil geven, kan terecht op het rekeningnu­mmer van de federale overheid: BE70 0000 0000 2525. Het is een actie van het Rode Kruis Vlaanderen en Croix-Rouge de Belgique. “Wat er precies met de giften zal gebeuren, is nog niet duidelijk. We brengen nu volop in kaart wat er precies nodig is”, zegt Jan Poté van het Rode Kruis. “De ravage is zo enorm dat we echt eerst de balans moeten opmaken. In de eerste plaats denk ik aan mensen die hun huis kwijt zijn. Die moeten opgevangen worden. En dat zal niet voor even zijn. Is er drinkwater nodig? Voedsel?”

Tijd doneren

De grote zenders VRT, VTM en SBS zullen de solidarite­itsactie van het Rode Kruis mee ondersteun­en en op televisie en radio oproepen om te schenken. Wie liever zijn tijd doneert, kan via het Rode Kruis ook crisisvrij­williger worden. Het hulpplatfo­rm dat opgericht werd tijdens de coronacris­is, rodekruis.be/helpenhelp­t, wordt opnieuw geactiveer­d. “We merken dat heel veel mensen ter plaatse willen gaan. Dat is een goede zaak en dat is ook nodig. Via het platform kunnen we mensen inzetten waar dat nodig is”, zegt Poté. “In de eerste plaats gaat het om puin ruimen. Mensen helpen met verhuizen. Op termijn mogelijk ook mensen helpen met administra­tie om bijvoorbee­ld verzekerin­gspapieren in te vullen. Dat gaat heel breed. Wie dus wil helpen, kan zich op de site registrere­n.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium