Het Belang van Limburg

Erftstadt, het dorp dat werd meegesleur­d door het water

-

In Erftstadt sleepte het kolkende water twee straten, verschille­nde huizen, meerdere bewoners en heel veel aarde mee. Wat overbleef: een metersdiep­e afgrond vol puin. De overstromi­ngen hebben in Duitsland al meer dan 100 levens geëist, 1.300 mensen zijn vermist.

OVERSTROMI­NGEN DUITSLAND

ERFTSTADT Van onze reporter ter plaatse Koen Baumers

Er is dat onwezenlij­ke luchtbeeld, met de gapende diepte waarin auto’s en huizen zijn verzwolgen. Het water is er dwars door een dorp getrokken en heeft alles meegesleur­d wat los en vast zat. Wanneer je met je voeten aan de rand van die afgrond staat, is er alleen nog de stilte. Hier is niemand meer. Wel snerpt het alarm van een auto die enkele meters dieper hangt, met garage en al. We kijken uit op de tuinen aan de overkant van de kloof. Als we de satellietf­oto’s van Google mogen geloven, moeten hier minstens vier huizen hebben gestaan. Ook een stuk van Burg Blessem, het plaatselij­ke kasteel, is weg. In de verte is nog het dak van een stal te herkennen. Vijftien meter dieper liggen auto’s, rioolbuize­n, twee eiken, een ladder, en puin. Wanneer we via een omweg aan de andere kant van de kloof geraken, zien we dat het leger, de politie en de brandweer de straten hebben afgegrende­ld. Omdat ze vrezen dat er nog stukken grond zouden wegzakken.

Daar hebben ze reden toe: op dat allereerst­e luchtbeeld staan enkele huizen wél nog overeind op een plaats waar wij alleen nog de diepte kunnen zien. Nog zeker vijf huizen die wel nog overeind staan, zijn hun fundamente­n kwijt. Bewoners uit andere delen van het dorp kunnen alleen met afgrijzen kijken naar de straat die in de verte verdwijnt in het niets.

Nog een omweg brengt ons toch wat dichterbij. Naar de plaats waar het asfalt is afgescheur­d. Erachter ligt een enorme berg puin. Naarmate de kloof dieper wordt, herken je er minder en minder van. Liggen er nog lichamen onder? Daar hebben ook de autoriteit­en het raden naar. “We gaan ervan uit dat er verschille­nde doden zijn, maar we weten het niet”, zegt de minister van Binnenland­se Zaken van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, waar Erftstadt deel van uitmaakt. Door een gaslek was het moeilijk om erin te gaan zoeken.

106 doden, 1.300 vermisten

Intussen zit het water van rivier de Erft weer grotendeel­s binnen zijn bedding. De snelheid van het water maakt duidelijk hoe krachtig het tewerk moet zijn gegaan toen het enkele uren voordien dwars door het dorp kolkte. Driehonder­d meter stroomafwa­arts ligt een zandgroeve. Het water vond zijn weg ernaartoe en trok de aarde mee. Erftstadt is lang niet de enige stad in Duitsland die het hard te verduren kreeg. Hele gemeenten liggen in puin in Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts. Het dorpje Schuld, gebouwd in de meander van een rivier, werd volledig overspoeld toen het water een kortere weg vond.

106 Duitsers zijn gestorven, twintig daarvan woonden in een woon-zorgcentru­m dat ’s nachts verrast werd door de vloed. Zo’n 114.000 huizen zaten zonder stroom en de mobiele netwerken vielen uit, waardoor veel Duitsers niet in contact konden komen met hun familie. 1.300 mensen werden als vermist opgegeven. Meer dan 15.000 agenten, soldaten en reddingswe­rkers doen wat ze kunnen.

 ?? FOTO AP ?? Een onwezenlij­k luchtbeeld; het water trok dwars door een dorp en sleurde alles mee.
FOTO AP Een onwezenlij­k luchtbeeld; het water trok dwars door een dorp en sleurde alles mee.
 ?? FOTO REUTERS ??
FOTO REUTERS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium