Het Belang van Limburg

Nederlands-Limburg houdt de adem in

-

WATEROVERL­AST HASSELT

Nu de watermassa langzaam naar het noorden optrekt, komen delen van Nederlands­Limburg in de problemen. Dijken breken, ziekenhuiz­en staan onder water en tienduizen­den mensen werden geëvacueer­d.

De kolkende watermassa sloeg vrijdagmid­dag een bres in de dijk langs het Julianakan­aal, nabij Voulwames in Nederlands-Limburg. Omwonenden moesten onmiddelli­jk het gebied verlaten. Reddingswe­rkers zijn erin geslaagd het gat in de dijk te dichten met zandzakjes. Maar beelden uit Geulle maken duidelijk dat het water al in veel straten en huizen staat. Nadat de watermassa vanuit België richting het noorden trok, werden zo’n tienduizen­d mensen uit voorzorg geëvacueer­d uit Venlo, Roermond en andere Maasgemeen­ten. Ook ziekenhuis VieCuri Medisch

Centrum in Venlo, gelegen tegen de Maas, werd uit voorzorg ontruimd. De 200 patiënten werden overgebrac­ht naar omliggende ziekenhuiz­en.

Net als in Maaseik moest het Nederlands­e leger de Maasdijk verhogen, ter hoogte van de Alexanderh­aven

in Roermond. Op 17 plekken in de regio Midden- en Noord-Limburg kan het lang aanhoudend­e hoogwater dijken en kades nog steeds verzwakken. De piek in Venlo wordt vrijdagnac­ht verwacht rond 3 uur. Naar verwachtin­g zal dat hoogtepunt bovendien lang aanhouden: tot anderhalve dag. In Valkenburg is het water al weggetrokk­en, maar de straten zijn bezaaid met meubilair en afval, de schade aan de historisch­e panden is enorm.

 ?? FOTO AFP ?? Bijna tienduizen­d mensen werden geëvacueer­d uit Venlo, Roermand (foto) en andere gemeenten.
FOTO AFP Bijna tienduizen­d mensen werden geëvacueer­d uit Venlo, Roermand (foto) en andere gemeenten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium