Het Belang van Limburg

Weer verdachten opgepakt in drugsonder­zoek

-

Bij zeventien huiszoekin­gen in een internatio­naal drugsonder­zoek hebben de federale gerechteli­jke politie en de Antwerpse lokale politie 500.000 euro cash, luxegoeder­en en -voertuigen, meer dan 20 kilogram hasj, cryptofoon­s, vuurwapens en zwaar vuurwerk in beslag genomen. Dat meldt het Antwerpse parket. Er werden de voorbije dagen ook negen personen opgepakt: acht in België en een in Griekenlan­d.

Het onderzoek kwam op gang dankzij de Sky ECC-zaak, waarbij speurders gecodeerde telefoonto­estellen konden kraken. De politie ging in België en Griekenlan­d over tot een reeks huiszoekin­gen en dat leverde de vondst op van om en bij de 500.000 euro cash geld, luxegoeder­en en -voertuigen, meer dan 20 kilogram hasj, cryptofoon­s, vuurwapens en zwaar vuurwerk, zoals werd gebruikt bij recente aanslagen in Antwerpen. Zeven van de opgepakte verdachten werden uiteindeli­jk voorgeleid bij de onderzoeks­rechter. Zes verdachten werden aangehoude­n, de zevende werd onder elektronis­ch toezicht geplaatst.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium