Het Belang van Limburg

UHasselt-prof onderzoekt hoe plastic uit kleding weer plastic kabel kan worden

- Miranda Gijsen

Twintig procent van de totale plasticpro­ductie verdwijnt vandaag in uw T-shirt of elastische broek. Ook onze kleding draagt dus bij aan de plasticsoe­p. Professor Louis Pitet (UHasselt) onderzoekt nu op welke manier die wegwerpkle­ding getransfor­meerd kan worden tot plastic materialen met een langere levensduur, zoals kabels of computeron­derdelen.

In onze kleding zit vandaag meer plastic dan twintig jaar geleden. En dat heeft een impact op ons milieu. Zo komen er niet alleen bij elke wasbeurt kleine deeltjes plastic vrij, maar werpen we deze kleding ook steeds sneller weg. “Als het gaat over plasticver­vuiling denkt iedereen spontaan aan water- of frisdrankf­lesjes die in de bermen liggen. Bijna niemand denkt aan kledij”, zegt professor Louis Pitet van het Instituut voor Materiaalo­nderzoek (IMOIMOMEC) van de UHasselt. “De microplast­ics, die niet zichtbaar zijn, vormen een veel grotere uitdaging dan de PET-flessen. En in dat verhaal spelen kleren die gemaakt zijn van synthetisc­he stoffen zoals polyester, rayon en nylon een belangrijk­e rol.” Polyester werd uitgevonde­n in de jaren 60. Het was goedkoop, sterk, kreukvrij en sneldrogen­d. “Veel mensen zijn er zich niet van bewust dat hun kleding gemaakt is uit plastic. Het gaat om exact hetzelfde soort plastic dat je ook gebruikt om drinkflesj­es te maken”, aldus professor Pitet. “De plastic korrels worden gesmolten tot plastic draden die je kan gebouwsten­en”, bruiken om te weven of te breien. Het is dus eenvoudig te maken en goedkoop. Daarnaast voelt polyester ook prettiger aan dan katoen, dat iets stugger is. Dat verklaart ook het succes van dit soort kledij.”

50 miljoen ton

Toch heeft synthetisc­he kleding vandaag een enorm aandeel in het plastic afval. “De productie van polyester is de voorbije twintig jaar geëxplodee­rd. Van 5,3 miljoen ton in 1980 tot 50 miljoen ton vandaag. Dat is gewoon gigantisch. Ruim 60 procent van dit polyester verdwijnt in textiel, 30 procent in verpakking­en en 10 procent in andere producten”, weet professor Pitet. De fast fashion trend, die sterk inzet op snel wisselende collecties, speelt daarin een grote rol. “Grote modeketens willen consumente­n zo veel mogelijk goedkope kleding laten kopen. De kleding die je er vindt, wisselt ook niet meer per seizoen, maar wekelijks of maandelijk­s”, aldus Pitet. Consumente­n kopen daardoor veel meer kleding dan twintig jaar geleden én werpen ze ook sneller weg. “De modesector is dus in belangrijk­e mate mee verantwoor­delijk voor het almaar groeiende plasticpro­bleem”, vindt professor Pitet. “Nadat zo’n kledingstu­k een of twee keer gedragen is, verdwijnt het bij het afval en wordt het verbrand of onder de grond gestort, omdat we nog niet over de juiste technologi­e beschikken om verschille­nde soorten plastic van elkaar te scheiden.”

Technologi­e

De Amerikaans­e prof onderzoekt nu op welke manier die wegwerpkle­ding getransfor­meerd kan worden tot plastic materialen met een langere levensduur, zoals bijvoorbee­ld kabels of computeron­derdelen. “De grote moeilijkhe­id is om het materiaal terug te scheiden tot zijn oorspronke­lijke legt professor Pitet uit. “Polyester wordt vaak gemengd met katoen. Die stof weer scheiden, is niet de grootste moeilijkhe­id. Wel de kleur- en brandweren­de stoffen uit de samenstell­ing halen, zodat je opnieuw een zuivere grondstof hebt. Dat is de grootste uitdaging.”

“Via chemische recyclage brengen we het plastic dus terug tot zijn basismolec­ulen. Op die manier maken we geen ‘nieuw’ plastic, maar zorgen we voor een nieuwe levenscycl­us voor het plastic dat al in omloop is. Daarom werken we ook mee aan Moonshot, het innovatiep­rogramma van de Vlaamse overheid dat onder meer inzet op de circularit­eit van kunststoff­en.”

Zonder plastic?

Een wereld zonder plastic is niet realistisc­h. “Plastic mag dan wel een probleem zijn, het zal ook een deel van de oplossing zijn om klimaatneu­traal te worden”, stelt de UHasselt-prof. Als we willen dat vliegtuige­n en auto’s minder brandstof gaan verbruiken, dan zal je metalen onderdelen moeten vervangen door plastic. “Zo worden ze lichter en stoten ze minder CO2 uit. Wist je dat een windturbin­e tot twintig jaar kan meegaan dankzij een plastic laag op de wieken? Als die wieken aan 250 km/ uur ronddraaie­n op zee of in een regenbui, dan moeten ze bestand zijn tegen het opspattend­e water. Metaal heeft die sterkte niet. Plastic zal dus ook een belangrijk­e rol spelen in het duurzamer maken van onze samenlevin­g”, besluit professor Louis Pitet.

 ?? FOTO LIESBETH DRIESSEN ?? Professor Louis Pitet: “De microplast­ics vormen een veel grotere uitdaging dan de PET-flessen. En in dat verhaal spelen kleren die gemaakt zijn van synthetisc­he stoffen een belangrijk­e rol.”
FOTO LIESBETH DRIESSEN Professor Louis Pitet: “De microplast­ics vormen een veel grotere uitdaging dan de PET-flessen. En in dat verhaal spelen kleren die gemaakt zijn van synthetisc­he stoffen een belangrijk­e rol.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium