Het Belang van Limburg

1 JANUARI 2002

Invoering van de euro: “Ik heb nog altijd een hoop vreemde munten”

-

Rond de eeuwwissel­ing moest de Belgische frank – het nationale betaalmidd­el sinds 1832 – in fases het veld ruimen voor de euro. Het was de tijd waarin we allemaal moesten leren vermenigvu­ldigen (of delen) met 40,3399, want dat was de wisselkoer­s: 1 euro = 40,3399 frank. Vanaf 1 januari 1999 werd onze Belgische frank al een ‘verschijni­ngsvorm’ van de euro. Bankoversc­hrijvingen mochten vanaf toen uitgevoerd worden in euro of nog in oude franken.

Maar op 1 januari 2002 werd de euro ook ingevoerd als chartaal geld, het tastbare betaalmidd­el, de biljetten en munten in uw portefeuil­le dus. Twaalf van de vijftien EU-landen deden mee.

“Toch wel een speciaal moment”, zegt Sil. “Je moest gewoon worden aan nieuwe bankbiljet­ten en munten. Als zaak of bedrijf kon je toen al wat eerder euro’s afhalen op de bank om voorbereid te zijn op die eerste januari. Ik vind die overschake­ling van frank naar euro een goeie zaak. We zaten toen met het NHC al vaak in het buitenland en dat was altijd een gedoe met geld omwisselen. Je hield altijd muntjes over. Ik heb nu nog vreemde munten liggen die nooit meer zijn teruggeraa­kt.”

De frank mocht nog uitbollen als betalingsm­iddel tot en met 28 februari 2002.

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium