Het Belang van Limburg

Voor de Vlaming kan er nog wel een abonnement bij

-

Twaalf euro per maand voor een standaarda­bonnement op Netflix. Dan kun je Lupin en Bridgerton kijken, maar voor Mare of Easttown heb je Streamz nodig, nog eens maandelijk­s 12 euro. Loki zit dan weer exclusief op Disney+ (9 euro per maand). En het wordt er niet simpeler – of goedkoper – op. Is de grens stilaan bereikt? Het misschien wat verrassend­e antwoord, zegt Tom Evens van de onderzoeks­groep Imec/MICT aan de UGent, luidt ‘neen’.

De onderzoeks­groep ondervroeg een duizendtal Vlamingen tussen 25 en 50 jaar. Gemiddeld heeft de Vlaming in die leeftijdsg­roep 2,1 video-abonnement­en, het tv-abonnement meegereken­d. Maar er zijn heel wat uitschiete­rs: 7 procent heeft inmiddels vier abonnement­en en 3,6 procent zelfs vijf of meer.

Netflix is veruit de populairst­e dienst. 58 procent van de ondervraag­den heeft er toegang toe. Disney+, nog geen jaar op de markt bij ons, zit intussen al aan 20 procent. Streamz is derde op een respectabe­le afstand: 10 procent. Apple TV (5 procent) en Amazon Prime (4 procent) blijven klein.

Nochtans hoor je al enkele jaren vertellen dat de consument het gehad heeft met al die abonnement­en: er zou sprake zijn van subscripti­on fatigue, of abonnement­enmoeheid. Het gaat al lang niet meer alleen over video. Ook muziek (Spotify) en andere vormen van entertainm­ent, zoals gaming, evolueren steeds meer naar abonnement­enformules die de leverancie­rs vaste inkomsten opleveren. Maar al die maandelijk­se betalingen nemen een steeds groter deel van ons budget in.

Toch valt van abonnement­enmoeheid in Vlaanderen voorlopig weinig te merken, zegt Evens. Slechts 6 procent heeft het afgelopen jaar het ene abonnement opgezegd om er een ander voor in de plaats te nemen. “We zitten nog in een stapelfase, waarbij we extra diensten opstapelen.” Wie in het afgelopen jaar een nieuw abonnement nam, deed dat vooral op Disney+ en, opvallend genoeg, bijna even vaak op Netflix. Dat laatste wint dus nog altijd flink wat nieuwe kijkers, al valt uit de cijfers niet af te leiden hoeveel er in tussentijd weer afhaken. Verreweg de meeste streaminga­bonnees houden ook nog vast aan hun traditione­le tv-abonnement. Al is er toch een groep van 12 procent die dat tvabonneme­nt liet vallen, een groep die cord cutters wordt genoemd, omdat ze de tv-kabel symbolisch doorknippe­n.

Hoop voor Streamz

We hebben er natuurlijk een hoogst ongewoon jaar op zitten. Intussen zijn er weer meer alternatie­ve vormen van entertainm­ent buitenshui­s. Zal de Vlaming alsnog snoeien in zijn abonnement­en om tijd of geld te sparen? Evens verwacht van niet, omdat de Vlaming nog relatief weinig abonnement­en heeft in vergelijki­ng met andere landen. “In Frankrijk en Duitsland zie je het aantal streaminga­bonnemente­n nog jaarlijks stijgen.”

Waar ligt dan de bovengrens? “Er kunnen er zeker nog bij”, meent Evens. Een gemiddeld Amerikaans gezin heeft negen digitale abonnement­en, waaronder vier videostrea­mingdienst­en, twee muziekdien­sten en drie diensten voor gaming. Dat bleek uit een recent onderzoek van Deloitte. In de VS is de voorgeschi­edenis weliswaar anders: kabeltelev­isie kan er makkelijk 100 dollar per maand kosten. En, stelde Deloitte vast: de Amerikaan ondervindt met die negen abonnement­en wél al behoorlijk wat subscripti­on fatigue.

Het is hoe dan ook een sprankeltj­e hoop voor Streamz. De streamingd­ienst, die eigendom is van DPG Media en Telenet, heeft vorige herfst zijn start een beetje gemist. Hoewel het vertrok van een stevige basis – de ruim 400.000 abonnees op voorganger Play/Play More van Telenet – en mocht rekenen op de steun van alle grote Vlaamse zenders die eigen series toevoegden aan het aanbod, kon het in volle lockdown maar weinig groeien. Door de bliksemsta­rt van Disney zakte het zelfs naar de derde plaats. Maar de markt zit volgens de UGentonder­zoekers nog niet vol.

Ook voor andere nieuwkomer­s zou er nog wat ruimte kunnen zijn. Er zitten er al een aantal in de wachtzaal. HBO Max komt voorlopig niet naar ons land. Het tekende onlangs nog een nieuwe overeenkom­st met Streamz, dat zich zo verzekerde van populaire series als Mare of Easttown. Maar wat de Europese en Belgische plannen zijn van Peacock (NBCUnivers­al), Paramount+ (ViacomCBS) of Britbox (BBC), moet nog blijken. En of de Vlaming die er nog zonder morren bij kan stapelen.

Kabel doorknippe­n “We zitten nog in een

stapelfase, waarbij we extra streamingd­iensten opstapelen”

Tom Evens

Professor communicat­iewetensch­appen

 ?? FOTO GETTY IMAGES/ISTOCKPHOT­O ?? Gemiddeld heeft de 25 tot 50-jarige Vlaming twee video-abonnement­en, het tv-abonnement meegereken­d.
FOTO GETTY IMAGES/ISTOCKPHOT­O Gemiddeld heeft de 25 tot 50-jarige Vlaming twee video-abonnement­en, het tv-abonnement meegereken­d.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium