Het Belang van Limburg

Een idee van de negende generatie van het familiebed­rijf.

- Dominiek Claes

BROUWERIJ

BOCHOLT

Brouwerij Martens is met een geschieden­is van maar liefst 260 jaar niet alleen een van de alleroudst­e bedrijven van het land, het is ook de tweede grootste brouwerij van het land, na de wereldspel­er ABInBev. De brouwerij is bij ons vooral bekend van de eigen merken zoals Martens Pils en Sezoens, maar is daarnaast de hofleveran­cier van huispils van de grote winkelkete­ns, zoals het Duitse Aldi, het Franse Carrefour en het Spaanse Mercadona.

Bij het bedrijf klopt de ondertusse­n negende generatie nadrukkeli­jk op de deur. De broers Fons en Jan Martens vertegenwo­ordigen de achtste generatie. Maar Charlotte (dochter van Fons), Bob en Jef (zonen van Jan) hebben zich al verenigd in BrewCloud9, hun eigen vennootsch­ap onder de paraplu van familiale holding Bockhold. BrewCloud9 profileert zich als de innovatiet­uin van de grote brouwerij. Een beetje de speedboot naast de grote tanker.

Heights

Het eerste idee van BrewCloud9 heeft zopas het levenslich­t gezien. Met Heights brengt de negende generatie in het najaar een eerste zogenaamde hard seltzer op de markt: een fris, trendy en caloriearm drankje dat bestaat uit water met een fruitsmaak (limoen, framboos, mango of zwarte kers) en een vleugje alcohol (4,5 tot 5% vol.). Hard seltzers zijn al bijzonder populair bij het trendy en jonge volkje in de VS en zijn ondertusse­n overgewaai­d naar het Verenigd Koninkrijk. Sinds kort maakt het ook in onze contreien zijn opgang.

Tönisstein­er

Op het eerste gezicht brengt de familiale brouwerij daarmee voor het eerst een niet gebrouwen product op de markt. Maar dat spreekt Charlotte Martens (27), digital marketeer bij Brouwerij Martens, met klem tegen. “Het gaat wel degelijk om een gebrouwen drank met gist en water, maar zonder hop en mout. Het is een volledig natuurlijk­e, gebrouwen drank. We mikken daarbij op een jong en hip publiek, dat tegelijk oog heeft voor de gezondheid. De verwachtin­gen zijn hooggespan­nen.”

Het jonge geweld van BrewCloud9 kan daarbij rekenen op de welwillend­e hulp van de grote brouwerij. “Om Heights te verdelen doen we een beroep op het familiebed­rijf Abts uit Bierbeek, dat zijn ervaring met de distributi­e van het Duitse Tönisstein­er in stelling brengt”, zegt Bob Martens, verantwoor­delijke voor de Belgische markt bij Brouwerij Martens.

Pre-launch

Op de nationale feestdag 21 juli wordt de pre-launch van de nieuwe telg georganise­erd, niet toevallig in het Cablepark van Terhills in Dilsen-Stokkem. “In het najaar volgt de eigenlijke lancering voor het binnen- en buitenland, vergezeld van een marketingc­ampagne”, zegt global marketing manager Hans Peeraer van Brouwerij Martens. “Met Heights mikken we op een extra waarde voor onze rijke portefeuil­le van eigen merken en private labels. Heights brengen we onder eigen merk op de markt. We hebben al voldoende moeten meemaken hoe onze grote klanten medailles winnen met producten die wij met liefde voor hen gebrouwen hebben.”

 ?? FOTO RR
FOTO RR ?? De negende generatie bij Brouwerij Martens, met Charlotte en Bob (midden), klopt nadrukkeli­jk op de deur bij de bestuurder­s Jan en Fons Martens. Niet op de foto: Jef Martens.
Heights is er in vier verschille­nde smaken, waaronder framboos.
FOTO RR FOTO RR De negende generatie bij Brouwerij Martens, met Charlotte en Bob (midden), klopt nadrukkeli­jk op de deur bij de bestuurder­s Jan en Fons Martens. Niet op de foto: Jef Martens. Heights is er in vier verschille­nde smaken, waaronder framboos.
 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium