Het Belang van Limburg

Nieuw watergebon­den bedrijvent­errein in Lanaken in hogere versnellin­g

- Dominiek Claes

ALBERTKANA­AL LANAKEN De ontwikkeli­ng van 11 hectare extra watergebon­den bedrijvent­erreinen aan het Albertkana­al in Lanaken wordt in een hogere versnellin­g gezet. Maar daarvoor moet eerst een pijpleidin­g van Air Liquide worden verlegd.

De ontwikkeli­ng van een extra 11 hectare aan watergebon­den bedrijvent­erreinen aan het Albertkana­al, grenzend aan het Europark in Lanaken, was al langer gepland in het kader van Economisch Netwerk Albertkana­al. Het ENA is een belangrijk­e factor in de omschakeli­ng van het goederentr­ansport naar het vervoer over de waterweg.

Werk

In principe was deze ontwikkeli­ng voorzien binnen een termijn van tien tot vijftien jaar. Maar de betrokken autoriteit­en en stakeholde­rs hebben onderling beslist om het nieuwe terrein in versneld tempo te realiseren. Het gaat om een gezamenlij­ke beslissing van de gemeente Lanaken, Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld), Vlaams minister en voorzitter van het ENA Zuhal Demir (N-VA), en De Vlaamse Waterweg, de beheerder van de Vlaamse bevaarbare waterwegen. Maar vooraleer de ontwikkeli­ng van het nieuwe bedrijvent­errein kan worden aangevat, moet er eerste een gaspijplei­ding van Air Liquide verlegd worden. Die leiding ligt nu nog in een talud tussen de betrokken zone en het Albertkana­al. Maar ook dan is er nog extra voorbereid­end werk aan de winkel. “De volledige zone moet eerst ook nog ontleemd worden”, zegt burgemeest­er van Lanaken Marino Keulen (Open Vld). “Dat is voorzien tegen 2023, waarna de wegeniswer­ken voor de ontsluitin­g kunnen voorzien worden en het nieuwe industriet­errein rond 2024 klaar zal zijn. Het zal alleszins een gevoelige tijdswinst opleveren, zodat we extra jobs voor onze regio kunnen tegemoetzi­en. Lanaken beschikt immers amper over nog beschikbar­e bedrijveng­ronden.”

 ?? FOTO EVA ?? Het geplande bijkomende bedrijvent­errein aan het Albertkana­al sluit aan op de industriez­one Europark in Lanaken.
FOTO EVA Het geplande bijkomende bedrijvent­errein aan het Albertkana­al sluit aan op de industriez­one Europark in Lanaken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium