Het Belang van Limburg

Begin volgend jaar camera’s op snelwegpar­king in Walshoutem

- Vanessa Dekeyzer

TRANSMIGRA­NTEN LANDEN/GINGELOM Er komen hekken en bewakingsc­amera’s op de snelwegpar­king in Walshoutem. De Vlaamse regering voorziet 370.000 euro. En die middelen zijn zeer welkom, want Landen kampt al een hele tijd met overlast door transmigra­nten op deze parking.

De werken op de parking in Walshoutem worden ten laatste begin volgend jaar uitgevoerd. “Ik wil hiermee het algemeen veiligheid­sbeeld verbeteren, maar ook zorgen voor ondersteun­ing van operatione­le acties van de desbetreff­ende lokale en federale politiedie­nsten”, aldus Vlaams minister Lydia Peeters (Open Vld). “De voorbije maanden werden ook al twee à drie keer per week bewakingst­eams op de dienstenzo­ne van Walshoutem ingezet. Daarnaast heb ik aan AWV de opdracht gegeven om de carpoolpar­king en de omgeving zo snel mogelijk te reinigen.”

Het verbeteren van de infrastruc­tuur en het inzetten van bewakingsa­genten is echter slechts een schakel in de ketting van maatregele­n die nodig zijn om deze problemati­ek het hoofd te bieden, beseft de minister. “Alle stakeholde­rs dienen hun rol te spelen in de handhaving. Het sluiten van de snelwegpar­king in Walshoutem of er parkeerpla­atsen schrappen is geen optie, omdat er een tekort is aan vrachtwage­nparkeerpl­aatsen in Vlaanderen, en omdat de problemati­ek dan alleen maar zou verschuive­n.”

WATEROVERL­AST

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium