Het Belang van Limburg

Ophef in Bree: raadsvoorz­itter noemt zichzelf uilskuiken en raadsleden uilen

-

POLITIEK

gen voeden de antipoliti­ek”, aldus de Breese burgemeest­er. “Dit taalgebrui­k is een voorzitter onwaardig en ook ik kreeg de hele dag enkel maar afkeurende reacties. Die begrijp ik zeer goed. Hier is het laatste woord niet over gezegd, maar het is wel duidelijk dat er dringend afspraken gemaakt moeten worden over het gedrag van alle raadsleden.”

Poëtisch

Kunnen zelf schrikt wel van de negatieve reacties. “Die post staat op mijn persoonlij­ke Facebook en niet op mijn politieke pagina”, klinkt het. “Dat is toch een nuance. Daarbij: dit was helemaal niet denigreren­d of beledigend bedoeld. Een uil is het symbool van kennis en wijsheid. Ik vind het wel jammer dat sommige mensen die vergelijki­ng nu bewust tegen mij willen gebruiken. Maar goed, misschien ben ik in mijn verwoordin­g wel te poëtisch geweest. Voor mij is de gemeentera­ad in elk geval een plaats van kennis, overleg en wijsheid. Ik heb dan ook alle respect voor elk lid van de raad. Als iemand zich gekwetst voelt, wil ik mij daar graag voor verontschu­ldigen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium