Het Belang van Limburg

Dierenklin­iek voor kansarmen blijft zeker tot 2025 in Hasselt

- Dirk Jacobs

De stad Hasselt verleent ook de volgende drie jaar kosteloos onderdak aan Baas&Beest. Dat is de dierenklin­iek waar kansarmen met hun huisdieren terechtkun­nen. Ze werd opgericht door de Stichting Prins Laurent, vzw Beestig Wijs en de provincie Limburg.

“Er zijn in amper twee jaar en in volle coronaperi­ode al 900 consultati­es, medische ingrepen en vaccinatie­s uitgevoerd”, zeggen schepenen Joost Venken (RoodGroen+) en Laurence

Libert (Open Vld). Baas&Beest ging van start in juli 2019 in de Jukstraat in Sint-Lambrechts-Herk. Naast dierengene­eskundige zorg biedt Baas&Beest ondersteun­ing op het vlak van voeding en de nodige materialen, maar ook info rond opvoeding en noodopvang. Maandelijk­s wordt een ton dierenvoed­ing verdeeld, onder meer met de inzet van 32 enthousias­te vrijwillig­ers. “Oorspronke­lijk was voorzien dat de huur zou lopen tot het voorjaar van 2022, met een mogelijkhe­id te verlengen en dat gebeurt nu minstens al voor 3 jaar, zodat de organisati­e zeker tot in het voorjaar van 2025 kan doorgaan”, zeggen schepenen Libert en Venken.

“Het project heeft niet alleen een belangrijk­e impact op de (mentale) gezondheid van de beestjes, maar ook op hun baasjes. Voor mensen in kansarmoed­e is de relatie met hun huisdier van bijzonder groot belang. Wanneer er crisissitu­aties ontstaan, ontbreekt het deze baasjes vaak aan de nodige middelen of netwerk om dit aan te pakken. Met alle mogelijke gevolgen van dien.”

 ?? FOTO BOUMEDIENE BELBACHIR ?? Baas&Beest ging van start in juli 2019 in de Jukstraat in Sint-Lambrechts-Herk.
FOTO BOUMEDIENE BELBACHIR Baas&Beest ging van start in juli 2019 in de Jukstraat in Sint-Lambrechts-Herk.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium