Het Belang van Limburg

443.000 euro om Limburgse dorpen gezellig en sociaal te houden

NIEUWERKER­KEN/BILZEN/RIEMST/ SINT-TRUIDEN/MAASMECHEL­EN/ PELT/PEER

- Toon Royackers

De jongste decennia zijn het winkelaanb­od en de sociale voorzienin­gen in veel landelijke Limburgse dorpen teruggeval­len. Hoog tijd om het platteland gezellig én sociaal te houden dus. De provincie Limburg pompt daarom samen met Europa en Vlaanderen opnieuw 443.000 euro in verschille­nde projecten.

“We willen de sociale contacten in onze dorpen behouden en versterken”, zegt gedeputeer­de voor platteland­sbeleid Inge Moors (CD&V). “Daarvoor moeten er natuurlijk voldoende voorzienin­gen blijven, en willen we ook oog hebben voor de kwetsbare mensen die in al onze dorpen wonen.” In het verleden werden daarvoor al verschille­nde projecten gerealisee­rd, en daar wil de provincie Limburg vanaf dit jaar dus nog eens vijf initiatiev­en aan toevoegen.

Eén daarvan is het Vlinderpro­ject, dat al snel zichtbaar moet worden in het centrum van Nieuwerker­ken. “Daar komt een wanchelen. dellus nabij het woonzorgce­ntrum. Het rolstoelvr­iendelijke parcours moet ervoor zorgen dat de oudere inwoners er makkelijke­r een stukje natuur kunnen ontdekken, én dat er voor hen een verbinding ontstaat met het dorpscentr­um. Aan het gemeenteli­jke dienstence­ntrum komt bovendien nog een nieuwe tuin.”

Armoede

Net als Nieuwerker­ken gaan ook Bilzen en Riemst uitgebreid samenwerke­n met Depot Margo in de strijd tegen armoede. Zij verzamelen voedselove­rschotten, verzorging­sproducten en onderhouds­spullen en stellen ze vervolgens ter beschikkin­g aan kwetsbare mensen.

De stad Sint-Truiden gaat met een dorpsloket inwoners van de dorpen dan weer aanmoedige­n om zelf initiatiev­en te nemen en iets leuks te organisere­n. Het loket zal hen daarbij helpen met alle praktische zorgen.

Goed nieuws is er voor kinderen uit Meeswijk en Leut bij MaasmeDaar wordt geld vrijgemaak­t om een ‘speelweefs­el’ uit te bouwen vlak bij het kasteel van Leut. Buurtbewon­ers en vereniging­en mogen samen met de gemeente die speelvrien­delijke omgeving trouwens mee inrichten, zodat de dorpen ook prettig blijven voor de jonge generatie. De gemeenten Pelt en Peer tot slot gaan samen met vzw de Biehal de kringwinke­ls helpen om de inwoners meer te laten recycleren. Zo komen er een fietsherst­elzuil en een bandenauto­maat, zodat iedereen makkelijk alle materiaal kan vinden om een fiets te herstellen.

 ?? FOTO LUC ENGELBOS ?? Het centrum van Nieuwerker­ken krijgt een groene wandellus.
FOTO LUC ENGELBOS Het centrum van Nieuwerker­ken krijgt een groene wandellus.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium