Het Belang van Limburg

Ereschepen Thieu Bollen overleden: “Genk fleurde dankzij hem weer op”

In Genk is deze week ereschepen Thieu Bollen overleden. Van 1977 tot 1994 was hij actief als schepen en zette hij onder meer zijn schouders onder de uitbouw van het Planetariu­m.

- Toon Royackers

“Thieu heeft veel betekend voor onze stad”, zegt huidig burgemeest­er Wim Dries (CD&V) van Genk. “Hij was als schepen bevoegd voor onder andere Jeugd, Wijkwerkin­g, Openbare Werken, Verkeer en Toerisme. Maar ook na zijn schepenamb­t zetelde hij nog in de gemeentera­ad tot 2006. Voor mij persoonlij­k heeft Thieu veel betekend als vriend en als inspiratie. Je kan gerust stellen dat hij mij wegwijs gemaakt heeft in de politiek. Hij was bovendien een heel geëngageer­d iemand, die opkwam voor het algemeen belang. Een van zijn mooie verdienste­n is inderdaad de uitbouw van ons planetariu­m.”

Genk op reis

Oud-burgemeest­er Jef Gabriëls (CD&V) heeft in zijn carrière intens samengewer­kt met Thieu Bollen. “Ik herinner me nog de bebloeming­sacties die hij op touw zette. Telkens als het prijsuitre­iking was, kwamen er altijd zeker duizend mensen opdagen. Opmerkelij­k genoeg kenden die bebloeming­sacties hun grootste succes net na de mijnsluiti­ng. Het was misschien een droevige economisch­e periode, maar toch fleurde Genk dankzij hem weer op. Hij organiseer­de ook ‘Genk op reis’. Met een massa Genkenaren maakten we dan uitstappen doorheen heel het land. Zijn optimisme en zijn gedrevenhe­id om mensen te motiveren en aan te moedigen, blijven mij misschien nog het meest bij.”

“Je kan gerust stellen dat Thieu mij wegwijs gemaakt heeft in de politiek”

Wim Dries

Burgemeest­er

 ?? FOTO STAD GENK ?? Ereschepen Thieu Bollen bouwde onder andere mee aan het Planetariu­m in Genk.
FOTO STAD GENK Ereschepen Thieu Bollen bouwde onder andere mee aan het Planetariu­m in Genk.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium