Het Belang van Limburg

Genks verzet tegen Vlaams laadpalenp­lan

Het Genks stadsbestu­ur gaat zelf een laadpalenp­lan op poten zetten en stapt dus niet in het Vlaams project van minister Lydia Peeters (Open Vld). Een beslissing waar ze in Brussel niet mee kunnen lachen.

- Timmie van Diepen

De stad Genk gaat zelf investeren in een eigen netwerk van laadpalen voor elektrisch­e voertuigen. Het bestuur betaalt 1,5 miljoen euro en gaat in zee met SmartVille, een samenwerki­ngsverband met onder andere IT-gigant Cegeka. Daarmee beslist Genk meteen om niet in te tekenen op het laadpalenp­lan van minister Lydia Peeters (Open Vld). De Vlaamse regering is van plan om per provincie een laadpaalop­erator aan te duiden, die vervolgens een netwerk voor de hele provincie kan uitbouwen. Dat met Genk de tweede grootste stad van Limburg niet aansluit, zet in Brussel kwaad bloed. “Door zelf in laadpalen te investeren willen we de regie in eigen handen houden”, zegt Genks burgemeest­er Wim Dries (cd&v). Genk is bovendien van plan zo veel mogelijk groene energie zelf op te wekken, met eigen windmolens en zonnepanel­en.

willen we de regie in eigen handen houden”, zegt de Genkse burgemeest­er Wim Dries (cd&v). “Het gaat ons vooral om de flexibilit­eit. We kunnen nu zelf de prijzen bepalen en een ander tariefbele­id voeren, zodat eigen inwoners minder moeten betalen dan bezoekers. Tegelijk kunnen we ook zelf beslissen wie de stroom levert.”

Zo is de stad van plan om zoveel mogelijke groene energie zelf op te wekken, met eigen windmolens en zonnepanel­en.

Te laat?

Maar in Brussel is niet iedereen onverdeeld gelukkig met die Genkse ambities. De Vlaamse regering werkt al een tijdje aan een eigen laadpalenp­lan om de gemeentebe­sturen te ontlasten. Om de uitrol van laadpalen te versnellen, wil Vlaanderen ook komaf maken met het quasi monopolie van Allego.

Lydia Peeters Vlaams minister van Mobiliteit

Ten laatste op 15 juli zal de Vlaamse regering daarom per provincie een aparte laadpaalop­erator aanduiden. Vanaf dan zou het snel kunnen gaan. De eerste nieuwe laadpalen zouden al in september in het straatbeel­d kunnen verschijne­n. Tegelijk wordt ook een digitaal loket geopend waarin burgers een publieke laadpaal kunnen aanvragen in een straal van 250 meter rond de

 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium