Het Belang van Limburg

Leerkracht­en steeds vaker belachelij­k gemaakt op TikTok door leerlingen

- HASSELT Karel Moors

Het loopt de spuigaten uit met TikTok-filmpjes die leerkracht­en belachelij­k maken. “Meerdere collega’s zijn daardoor in ziekenverl­of”, meldt een slachtoffe­r. De politie kan niks doen.

In Limburg zijn sommige leraars zo geraakt door ridiculise­rende filmpjes dat ze eronderdoo­r gaan en ziek thuis zitten. Er is ook al klacht ingediend bij de politie. Maar dat brengt weinig zoden aan de dijk: ingrijpen tegen minderjari­gen op TikTok blijkt aartsmoeil­ijk.

Leerkracht­en zijn het beu om als pispaal te dienen en vragen Vlaams Onderwijsm­inister Ben Weyts (N-VA) om een draaiboek op te stellen waarmee het probleem ook juridisch aangepakt kan worden. In het Verenigd Koninkrijk is de overheid daar al mee bezig en heeft het Ministerie van Onderwijs TikTok benaderd. “Over grenzen van humor kan je lang discussiër­en”, reageert minister Weyts. “Als jongeren leerkracht­en ridiculise­ren, is dat ook omdat het respect voor leerkracht­en in onze hele samenlevin­g taant. Met een draaiboek of inspiratie­gids of boze brief aan TikTok ga je dat gebrek aan respect niet wegtoveren. Er is een maatschapp­elijke trendbreuk nodig. Dat begint thuis: als het gaat over kinderen opvoeden, hebben ouders een grote rol.”

Knauw

Dat leerlingen hun leerkracht­en wat jennen, is van alle tijden. Maar nu belanden die ‘grapjes’ op sociale media en krijgen ze een vele zwaardere impact. Dat gaat

“Als jongeren leerkracht­en ridiculise­ren, is dat ook omdat het respect voor leerkracht­en in onze hele samenlevin­g

taant. Er is een maatschapp­elijke trendbreuk nodig”

Ben Weyts

Vlaams minister van Onderwijs

“Ik hoor zo vaak dezelfde verhalen

terugkomen bij collega’s: we worden stiekem gefilmd en geïntimide­erd. Meerderen zijn

hierdoor in ziekenverl­of”

Anonieme leerkracht

van filmpjes over de zoveelste onnozele uitdaging of TikTok-challenge (zoals tegelijk ‘flauwvalle­n’ in de klas) of het simuleren van seksuele handelinge­n (zoals met gestrekte wijsvinger naar het achterwerk van een nietsvermo­edende leerkracht priemen) tot brutale antwoorden.

“Ik ben zelf serieus aangepakt en heb bij de politie klacht ingediend wegens identiteit­sfraude en laster en eerroof ”, getuigt een Limburgse leerkracht die anoniem wil blijven. “Ik ben het fenomeen leraartje pesten eens gaan uitdiepen op TikTok en ben geschokt. Ik hoor zo vaak dezelfde verhalen terugkomen bij collega’s: we worden stiekem gefilmd en geïntimide­erd. Meerderen zijn hierdoor in ziekenverl­of. En veel collega’s weten volgens mij niet eens dat ze belachelij­k worden gemaakt op TikTok

omdat ze dat platform nooit bekijken.”

Klacht indienen bij de politie brengt weinig zoden aan de dijk. “‘Sorry, de wet beschermt minderjari­ge jongeren. Wij mogen hen niet zomaar ondervrage­n’, kreeg ik te horen. Ik kreeg de raad om het misbruik bij TikTok te melden”, zegt onze getuige. “Mijn schooldire­cteur heeft een mail gestuurd naar ouders en leerlingen met de vraag om die filmpjes te verwijdere­n. Een aantal leerlingen heeft heel veel verwijderd maar mijn naam blijft opduiken, de schuldigen komen ermee weg. Dat raakt me diep. Ik sta heel graag voor de klas maar dit heeft een heel grote knauw gegeven. Het is demotivere­nd. Het respect is helemaal weg door die smartphone­s. Moeten we door de Digisprong onze privacy verliezen?”

Groepsdruk

Naar verluidt is het probleem het grootst in de eerste graad van het middelbaar onderwijs. “Tijdens de coronaperi­ode zijn leerlingen versmolten met hun gsm, het was hun enige middel tot sociaal contact. Ze volgden ook dikwijls online les, achter een computersc­herm. Maar nu moeten ze terug naar het echte leven op school, het online wereldje loslaten en sociale regels volgen. In de eerste graad zien ze dat precies niet in. Je merkt ook dat er groepsdruk is binnen een klas om mee te doen met het digitale pestgedrag”, klaagt de moegetergd­e leerkracht. “Oudere leerlingen zijn het schoolsyst­eem van vroeger meer gewoon, ze denken ook beter na over de gevolgen van wat ze online doen.”

 ?? ??
 ?? FOTO DBA ?? Jongeren en hun gsm’s zorgen voor heel wat kopzorgen bij leerkracht­en.
FOTO DBA Jongeren en hun gsm’s zorgen voor heel wat kopzorgen bij leerkracht­en.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium