Het Belang van Limburg

Verre toekomst

- Timmie van Diepen Reacties: dekern@hbvl.be

Het is nu ook officieel: sinds gisteren is Oekraïne kandidaat-lid van de Europese Unie. De beslissing van de Europese leiders komt op een cruciaal moment in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Terwijl in het Oosten van het land de Russische troepen traag maar gestaag blijven oprukken, geeft de Europese Unie de Oekraïener­s een enorme morele boost. Wat velen hoopten, maar tot voor kort ondenkbaar was, ligt nu toch in het vooruitzic­ht: een Oekraïne dat zich loswrikt uit de Russische invloedssf­eer en zich volledig op Europa richt. Maar het is voorlopig ook niet meer dan dat: een belofte voor de verre toekomst. Oekraïne weet dat zelf ook. Zo lang het land verscheurd wordt door oorlog en het geen controle heeft over zijn volledige grondgebie­d, is een echt lidmaatsch­ap uitgeslote­n. Zelfs als er op termijn vrede zou worden gesloten, is er nog veel werk aan de winkel. Zo staat Oekraïne vandaag nog altijd op de 122ste plaats op de corruptier­anglijst, tussen landen als Zambia en Niger. Dat verklaart ook waarom de tegenstand van landen als België en Nederland tegen de Oekraïense kandidatuu­r wegsmolt: voorlopig is een toetreding niet aan de orde. Maar dat betekent nog niet dat we de Oekraïense bevolking het hart onder de riem moeten ontzeggen. Bovendien is dit geopolitie­k ook een belangrijk signaal. De Koude Oorlog is terug. De invloedssf­eren moeten opnieuw worden afgebakend. Voor Europa is het zaak om aan te geven waar de grenzen liggen van onze macht. Als Oost-Europees land hoort Oekraïne bij ons, net zoals de Balkanland­en onze natuurlijk­e bondgenoot zijn. Het is aan de EU om te vermijden dat China en Rusland nog meer voet aan de grond krijgen in landen als Servië en Montenegro. En dat kan alleen maar door ze dichter bij ons te trekken. Die onvermijde­lijke uitbreidin­g noopt tot een dringende hertekenin­g van de EU-verdragen. Want alleen al de toetreding van Oekraïne betekent een fundamente­le hertekenin­g van de machtsbala­ns. Met zijn 43 miljoen inwoners zou Oekraïne meteen bij de grootste lidstaten horen. Bovendien is een Europa met 27 lidstaten vandaag al nauwelijks bestuurbaa­r omdat voor zowat elke belangrijk­e beslissing unanimitei­t vereist is. Als Europa nog verder uitbreidt, is dat niet langer houdbaar.

In de tussentijd moet Europa zijn tanden tonen. Want met woorden en mooie beloftes alleen zal Oekraïne de oorlog niet winnen. Daarvoor zijn meer wapens nodig en dan vooral extra artillerie. Net daarom is het wraakroepe­nd dat er vanuit Frankrijk en vooral Duitsland nog altijd weifelend wordt toegekeken. Dat ondergraaf­t niet alleen de Europese machtsposi­tie, maar fnuikt ook de Oekraïense oorlogskan­sen. En als die terughoude­ndheid te lang blijft duren, is er straks misschien helemaal geen Oekraïne meer om lid te maken.

 ?? ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium