Het Belang van Limburg

Genk on Stage moet eten serveren in 60.000 herbruikba­re bakjes

- Thomas Jansen

FESTIVALS GENK Een frietje of een pasta op Genk on Stage dit weekend? Die krijgt u in een herbruikba­ar bakje. Het Genkse festival is een van de eerste die op die manier tracht de afvalberg te verkleinen, al was het geen vrije keuze...

Door corona - en het gebrek aan festivals daardoor - was het u misschien nog niet opgevallen. Maar sinds 1 januari 2020 zijn organisato­ren van evenemente­n verplicht om drank in herbruikba­re bekers te serveren. Er is echter een uitzonderi­ng voor wie 90 procent van de verpakking­en correct inzamelt voor recyclage. Sinds begin dit jaar is dat zelfs 95 procent. Voor evenemente­n die de lokale overheden organisere­n, is de wetgeving sinds dit jaar nog strenger. Daar zijn wegwerpbor­den, -kommetjes, -schaaltjes en -bestek niet langer toegelaten. En dat heeft dus ook gevolgen voor Genk on Stage, een evenement van de stad Genk dat in 2019 meer dan honderddui­zend bezoekers lokte, verspreid over drie dagen. Al sinds 2017 doet GOS een beroep op 240.000 herbruikba­re bekers, maar daar blijft het dus niet bij. “Frietjes en pasta zullen nu ook geserveerd worden in herbruikba­re bakjes”, zegt schepen van Toerisme en Evenemente­n Karel Kriekemans (CD&V). “In totaal hebben we 60.000 bakjes gehuurd, in verschille­nde vormen en maten. De snackbars kunnen dan kiezen welke ze willen gebruiken. Servetten mogen wel nog, dus dat blijft wel voor bijvoorbee­ld wafels of hotdogs.”

Een bon extra

Dat heeft uiteraard wel wat gevolgen voor de festivalbe­zoeker.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium