Het Belang van Limburg

Groen licht voor mazoutcheq­ue in de Kamer

-

De plenaire vergaderin­g van de Kamer heeft gisteren het licht op groen gezet voor een mazoutcheq­ue van 225 euro voor wie zijn woning verwarmt met stookolie of propaan. Het gaat om een maatregel om ook de huishouden­s die niet van de btw-verlaging op gas kunnen profiteren te beschermen tegen de hoge energiepri­jzen.

Volgens minister van Economie Pierre-Yves Dermagne heeft de maatregel betrekking op 21 procent van de Belgische huishouden­s. De maatregel zou zowat 225 miljoen euro kosten, een bedrag dat overeenkom­t met de extra inkomsten die de staat ontvangt door de stijging van de prijzen voor stookolie en propaan. Wie aanspraak wil maken op de premie, moet een online- of papieren formulier invullen en naar de federale overheidsd­ienst Economie sturen. De formuliere­n zullen beschikbaa­r zijn en ingevuld kunnen worden zodra de wet in het Belgisch Staatsblad staat. Aanvragen kunnen ingediend worden tot 10 januari 2023. De FOD Economie zal uiterlijk op 15 maart 2023 beslissen over de ontvankeli­jkheid van de aanvraag.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium