Het Belang van Limburg

Reuzegomme­rs voor hof van beroep in Antwerpen op 13 maart 2023

-

Het beroep dat de familie van Sanda Dia (foto) heeft aangeteken­d tegen een opmerking van de rechter in Hasselt wordt vanaf 13 maart 2023 behandeld voor het Antwerpse hof van beroep.

“We gaan de totaliteit van de zaak behandelen.” De woorden van de voorzitter van het Antwerpse hof van beroep waren gisteren nog niet uitgesprok­en of een deel van de advocaten van de achttien Reuzegomme­rs sprong stomverbaa­sd recht. “Wat bedoelt u met de totaliteit van de zaak? Gaan we de héle zaak hier behandelen dan?” Het antwoord kwam omfloerst, maar de juridische realiteit is dat er geen Reuzegom-proces in Hasselt

meer komt, maar meteen een alomvatten­d proces in beroep. Op 13 maart 2023 worden alle partijen in Antwerpen verwacht om het proces inhoudelij­k te voeren. Dit betekent ook dat er dus geen mogelijkhe­id meer is om beroep aan te tekenen bij een eventuele straf. Sanda Dia stierf eind 2018 na een compleet uit de hand gelopen tweedaagse doop bij studentenc­lub Reuzegom.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium