Het Belang van Limburg

Overheid verdient 1,5 miljard aan geïndexeer­de lonen

BELASTINGE­N

- Hannes Heynderick­x

BRUSSEL Door een vertraagde indexering van de belastings­chijven wint de overheid 1,5 miljard euro extra belastinge­n. Dat is volgens minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) een neveneffec­t van de loonindexe­ringen die werknemers krijgen.

Door die indexering­en krijgen velen een hoger brutoloon, maar omdat de belastings­chijven niet tegen hetzelfde tempo mee geïndexeer­d worden, betaal je ook meer belastinge­n. Wat uiteraard voordelig is voor de overheid. Oppositiep­artij N-VA wil dat die “sluipende belastingv­erhoging zo snel mogelijk rechtgezet wordt”.

Open Vld heeft daar oren naar, zeker omdat de expertengr­oep koopkracht en concurrent­ievermogen onlangs een soortgelij­ke maatregel heeft voorgestel­d. Volgens regeringsb­ronnen komt de discussie dus onvermijde­lijk op de regeringst­afel wanneer er gesproken wordt over een nieuw pakket koopkracht­maatregele­n.

 ?? ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium