Het Belang van Limburg

“Het geld verdwijnt, maar het bedrijf wordt niet beter”

- Dirk Selis

STAKING

BRUSSEL Drie dagen lang wordt er bij Brussels Airlines gestaakt. De piloten en stewards zijn het beu. “Minder piloten moeten steeds meer vluchten vliegen en dat is niet langer vol te houden”, getuigt een Haspengouw­se piloot. “Wij verdienen goed, maar we gaan geen vierde keer inleveren.”

Tussen de 140 stewards en stewardess­en en 110 piloten die vandaag mee optrokken, spraken we twee Haspengouw­ers die enkel anoniem wilden getuigen. Volgens de vakbonden bij Brussels Airlines zet de directie piloten en cabinepers­oneel onder druk om niet met de media te spreken. De vakbonden trekken daarmee naar de arbeidsrec­htbank. Brussels Airlines zelf ontkent dat het personeel zou intimidere­n. Maar de schrik zit er goed in. “Want Brussels Airlines is zeer rancuneus naar personeel dat met de media spreekt”, zegt een Haspengouw­se piloot.

“De rusttijden tussen het vliegen worden stelselmat­ig ingekort met als gevolg meer vermoeide piloten die zich vaker ‘niet fit’ melden. Een voorbeeld? Iemand die er een interconti­nentale vlucht heeft op zitten en om 3 uur in de ochtend thuiskomt, moet om 18 uur weer opstijgen voor een vlucht waarna hij maar enkele uren kan pitten om dan alweer terug te keren. Dat is moordend. Die Spartaanse vluchtsche­ma’s maken dat minder piloten steeds meer vluchten moeten vliegen en dat is niet langer vol te houden. Elke piloot is anders. Je hebt vroege vogels en je hebt nachtraven. Vroeger werd daar rekening mee gehouden. Nu niet meer. Ik ken piloten die eronderdoo­r gaan.”

Salaris gehalveerd

“Piloten verdienen goed, we gaan daar niet flauw over doen”, gaat de piloot verder. “Maar vandaag moeten we voor de derde keer op rij inleveren. Ons salaris is in tien jaar tijd gehalveerd. De piloten waren bereid in te leveren op voorwaarde dat de managers het bedrijf opnieuw gezond zouden maken. Wij hebben ons aan onze belofte gehouden, maar van een gezond en efficiënt bedrijf zien we niet veel. Het geld verdwijnt, maar het bedrijf wordt niet beter. Het lijkt erop dat Brussels Airlines voor de weg van de minste weerstand kiest. Maar schrijf gerust op: we gaan geen vierde keer inleveren. Het is nu genoeg geweest.”

Lonen te laat

Ook bij de Haspengouw­se stewardess is het vat af. “Ik werk al 27 jaar voor Brussels Airlines maar zoals het na corona eraan toegaat, is ongezien. Absurde en steeds veranderde werkschema’s die je enkel digitaal krijgt toegestuur­d. In plaats van mensen van vlees en bloed kan je jouw verzuchtin­gen kwijt in een invulveldj­e van een computersy­steem dat er dan geen rekening mee houdt. Wanneer je daar je verlofdage­n ingeeft, wordt er nooit rekening mee gehouden. Dat is frustreren­d. Lonen worden zelden op tijd betaald. Deze maand werd mijn loon weer een week later gestort. Rusttijden worden stelselmat­ig ingekort. Op ons variabel loon wordt steeds vaker beknibbeld. Mensen moeten deeltijds gaan werken omdat ze simpelweg op zijn, maar komen dan in problemen omdat ze minder verdienen. Ze kunnen gewoonweg niet meer. Wij worden langzaamaa­n als een citroen uitgeperst.”

ALLES OVER DE STAKING EN JOUW RECHTEN ALS PASSAGIER

 ?? FOTO RR ?? Drie dagen lang wordt er bij Brussels Airlines gestaakt.
FOTO RR Drie dagen lang wordt er bij Brussels Airlines gestaakt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium