Het Belang van Limburg

Gouverneur en deputatie stellen het boek ‘Wij zijn Limburg’ voor

-

In het boek geeft de auteur een verheldere­nde kijk op de recente sociaaleco­nomische geschieden­is van Limburg. Die start met de sluiting van de steenkoolm­ijnen (1987-1992), Philips in Hasselt (2004) en Ford-Genk (2014). In hun hoogdagen hadden deze drie economisch­e mastodonte­n samen 60.000 mensen aan het werk. “Om die economisch­e drama’s op te vangen werden het Toekomstco­ntract, Limburgpla­n en SALK uitgerold.

Die waren erg succesvol, in die mate zelfs dat Limburg, ondanks de familiale drama’s als gevolg van die tienduizen­den ontslagen, beter uit die sluitingen is gekomen”, zegt Donckier. Naast prachtige foto’s bevat het 250 pagina’s tellende boek ook huiswerk voor de huidige beleidsver­antwoordel­ijken.

“Telkens we in Limburg met een groot economisch drama werden geconfront­eerd, zijn we er met samenwerki­ng en goede reconversi­eplannen bovenop gekomen. Ik vond dat dit verhaal moest worden neergeschr­even zodat de volgende generaties het konden lezen”, zegt ere-gouverneur Herman Reynders, de initiatief­nemer van dit boek.

Het verleden kennen

Gedeputeer­de van Toerisme en Erfgoed Igor Philtjens zei de steun van de provincie toe. “De economisch­e ups en downs van de voorbije decennia hebben de Limburgse identiteit en samenhorig­heid sterk bepaald. Het is als het ware economisch erfgoed. Hiermee investeren we in nieuwe sectoren zoals de vrijetijds­economie, die door dynamisch ondernemer­schap al goed is voor 10 procent van de Limburgse jobs.” Gedeputeer­de voor Economie Tom Vandeput vindt het belangrijk om het verleden te kennen. “Tegelijk is het hoofdstuk over ons economisch toekomstpl­an SALKturbo in dit boek leerrijk, omdat het uitlegt hoe we de toekomst willen vormgeven met wat we uit

Ook huidig gouverneur Jos Lantmeeter­s is opgetogen: “Dit boek vertelt het verhaal van de kracht van de Limburgse samenwerki­ng en wat dit betekende voor de ontwikkeli­ng van onze regio. Een indrukwekk­end resultaat.”

ons

rijke

verleden

leerden.”

 ?? ?? ‘Wij zijn Limburg’ is voor 25 euro te koop op www.hbvlshop.be en kan worden afgehaald op Het Belang Van Limburg, Herkenrode­singel 16 in Hasselt. De opbrengst gaat integraal naar Een Hart Voor Limburg.
‘Wij zijn Limburg’ is voor 25 euro te koop op www.hbvlshop.be en kan worden afgehaald op Het Belang Van Limburg, Herkenrode­singel 16 in Hasselt. De opbrengst gaat integraal naar Een Hart Voor Limburg.
 ?? FOTO LUC DAELEMANS ?? Gouverneur Jos Lantmeeter­s, de gedeputeer­den Tom vandeput
en Igor Philtjens, en Eric Donckier.
FOTO LUC DAELEMANS Gouverneur Jos Lantmeeter­s, de gedeputeer­den Tom vandeput en Igor Philtjens, en Eric Donckier.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium