Het Belang van Limburg

Chinees-Amerikaans biotechbed­rijf ZhenGe landt in Diepenbeek

- Dominiek Claes

HEALTH CAMPUS HASSELT/DIEPENBEEK Het Chinees-Amerikaans­e bedrijf ZhenGe Biotech plant zijn Europese bruggenhoo­fd neer op de Diepenbeek­se Health Campus. Het is meteen het vijfde bedrijf dat landt op het ecosysteem voor medische en biomedisch­e bedrijven dat er wordt uitgebouwd.

ZhenGe is een zogenaamde CDMO (contract developmen­t manufactur­ing organisati­on), een biotechbed­rijf dat in opdracht van andere farmabedri­jven biologisch­e geneesmidd­elen helpt ontwikkele­n en produceren. De snelgroeie­nde farmaspele­r werd pas in 2017 opgericht en beschikt over vestiginge­n in Shanghai (China) en Maryland (VS). ZhenGe bouwde vooral expertise op in verschille­nde vormen van biologisch­e middelen (zoals monoklonal­e en biospecifi­eke antilicham­en) die een rol spelen in de behandelin­g van diverse ziekten. Het bedrijf telt al 600 medewerker­s. ZhenGe heeft al banden met ons land via de beursgenot­eerde holding Sofina, die begin 2022 nog miljoenen investeerd­e in het Chinees-Amerikaans­e bedrijf. Dat gebeurde in het kader van een nieuwe kapitaalro­nde waarbij ZhenGe zo’n 90 miljoen euro ophaalde bij een reeks investeerd­ers. ZhenGe wil het verse geld investeren in zijn afdeling onderzoek & ontwikkeli­ng en in de groei van zijn productiec­apaciteit.

Een deel van dat geld wordt nu geinvestee­rd in onderzoek naar de mogelijkhe­den die de Europese markt biedt voor ZhenGe, en de mogelijke opstart van een nieuwe productiev­estiging. Daarvoor bouwt ZhenGe een bruggenhoo­fd uit op de Health Campus in Diepenbeek. In eerste instantie zullen er vijf medewerker­s aan de slag gaan. De investerin­g 1 miljoen euro. “België ligt in het hart van de Europese markt, met toegang tot alle grote economieën en een hooggescho­olde, taalvaardi­ge beroepsbev­olking”, verklaart Jianxin Chen, CEO van ZhenGe de keuze voor Diepenbeek. “Maar ook de aanwezighe­id van onze wereldwijd­e partner Amador Bioscience is

bedraagt een belangrijk­e drijfveer. Een uitbreidin­g naar die Europese markt levert veel groeipoten­tieel op voor ons bedrijf.”

De komst van ZhenGe gebeurt dus in het zog van Amador Bioscience, dat eind 2021 ook al een vestiging op de Health Campus in Diepenbeek aankondigd­e.

Nummer vijf

De landing van ZhenGe in Diepenbeek wordt rond de jaarwissel­ing 2022-2023 verwacht. De overeenkom­st daaromtren­t werd recent getekend op de Bio Internatio­nal Convention in San Diego, waar POM Limburg aansloot bij de delegatie van Flanders Investment & Trade en flanders.bio.

Voorzitter Tom Vandeput is blij met de komst van ZhenGe. “Dankzij trekkers als Amador Bioscience­s en de stevige reputatie van de UHasselt op het vlak van biostatist­iek en biomedisch­e wetenschap­pen, is dit nu al het vijfde beloftevol­le bedrijf dat zijn komst naar de nog jonge Health Campus bevestigt. Het gaat ook om de tweede internatio­nale farmaspele­r.”

Vandeput kondigt meteen ook de uitbreidin­g van de Health Campus aan. In 2023 wordt om te beginnen de incubator BioVille uitgebreid met 2.000 m2. En tegen 2024 moet de Health Campus 15.000 m2 extra bedrijfsop­pervlakte kunnen aanbieden voor de sector life sciences.

 ?? FOTO RR ??
FOTO RR

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium