Het Belang van Limburg

Liliane Nivelle, de vrouw die design naar Hasselt bracht

-

Liliane Beliën-Nivelle groeide op in Mopertinge­n en studeerde in Hasselt, waar ze op een nogal opvallende manier naar school gebracht werd. Haar vader was commandant in de toen nog actieve Kolonel Dusart Kazerne, en dus werd de jonge Liliane haast dagelijks met een legervoert­uig aan de schoolpoor­t afgezet. “Ze hield aan haar opvoeding toch wel een zeker militaire ingesteldh­eid over”, blikt zoon Frank Beliën terug. “Alles moest heel precies gebeuren voor haar. Ze zou zich gaan toeleggen op de kunsten en het design en dat deed ze met veel passie en precisie. Haar interieur moest exact zijn zoals het gepland was. De kleur mocht niet afwijken, en alles moest op zijn plaats staan.”

Designwink­el

Het resultaat is vandaag nog steeds verbluffen­d. Liliane trouwde met Maurice Beliën, een al even gepassione­erd architect. Hij ontwierp in de jaren zestig hun nieuwbouww­oning in Bolderberg. Het moest iets heel modern zijn. “De buitenkant bestaat bijna volledig uit glas”, vertelt Frank. “De badkamer en het toilet werden naar de binnenkant gebracht en het interieur werd heel modern aangekleed. Mijn ouders organiseer­den al snel ‘open huisdagen’ bij ons thuis. Van heinde en verre kwamen de mensen kijken. Gek genoeg: als je hun huis vandaag – toch zestig jaar later – bezoekt, oogt het nog steeds als een moderne villa. Ze waren hun tijd ver voorruit.”

Liliane opende in diezelfde periode haar eigen designwink­eltje aan de Havermarkt in Hasselt, wat toen revolution­air was. Plots kon je in België modern design en interieuro­bjecten kopen. Een echte Le Corbusier, of een ontwerp van Knoll? Dat had Liliane al in haar zaak staan. “Zelf koos ik ook voor de opleiding architect. Ik weet nog dat de professor tijdens een les enthousias­t vertelde dat er in de jaren 60 in Hasselt een winkel was waar, als allereerst­e in België, modern design te krijgen was. Ik wist even niet wat ik hoorde, maar de man bedoelde wel degelijk de zaak van mijn eigen moeder.”

Zwak hart

Liliane Nivelle kreeg helaas af te rekenen met een ernstig medisch probleem. Haar hart werd zwak en een operatie was dringend nodig. Ze was toen amper 34. Een professor uit Nederland moest naar hier komen om de ingewikkel­de operatie uit te voeren, maar het lukte allemaal. “Het voelde alsof ze extra tijd gekregen had, want de ingreep was echt wel riskant. Haar legendaris­che interieurw­inkeltje in Hasselt ging weer dicht zodat ze het wat rustiger aan kon doen.”

Even dan toch. Maurice stond intussen aan het hoofd van het Circuit van Zolder. Hij haalde de Formule 1-races naar Limburg, waardoor de hele wereld naar Zolder keek.

Liliane kreeg de taak om de VIP’s gastvrij te ontvangen. Ze organiseer­de het onthaal en zorgde ervoor dat alle eregasten het naar hun zin hadden. “Tijdens één van de grote races in 1980 won de toen nog 18-jarige Amerikaans­e legende Randy Mamola het kampioensc­hap op de motor”, herinnert Frank zich. “Hij was ontzettend trots, maar kon dat niet met zijn ouders delen omdat ze thuis gebleven waren. Communicer­en met elkaar was toen nog niet zo gemakkelij­k als vandaag. Moeder zorgde ervoor dat Randy via een telefoonve­rbinding met de States toch zijn ouders op de hoogte kon brengen. Ook Jacky X en Nicky Lauda zaten in de VIP ruimte bij haar.”

Hart van goud

Liliane begon zich steeds meer toe te leggen op haar eigen passie: kunst en dan vooral muziek. Ze werd een bezielster van het Jonge Artistieke Talent, kortweg JAT, en kunstveren­igingen als Probus en CIAP. Ze wilde jonge muzikale talenten een kans geven om zichzelf te tonen. Meer dan één muzikant heeft dankzij haar geleidelij­k aan de weg naar het grote publiek gevonden. Ze stichtte in de jaren zestig al de Soroptimis­ten Club van Hasselt, een serviceclu­b zoals Rotary, maar dan gericht op ondernemen­de vrouwen. Later volgde een gelijkaard­ige club in Genk en twee jaar geleden stond ze nog aan de wieg van de Soroptimis­ten van de ‘Bellefleur­s’ in West-Limburg. Het doel?

Geld inzamelen en initiatiev­en steunen om bijvoorbee­ld meisjes over heel de wereld onderwijsk­ansen te geven.

“Rond haar eigen huis had ze in haar vrije tijd een gigantisch­e rozentuin laten aanleggen”, zegt Frank. “’Als mij iets overkomt, moet je die zeker verder onderhoude­n’, had ze meermaals laten verstaan. Haar hart werd inderdaad nog een paar keer zwak. Enkele bijkomende operaties waren nodig. Maar moeder bleek sterk, en met haar hart van goud kon ze veel goede doelen blijven steunen en artiesten lanceren in de wereld van de klassieke muziek. Ze genoot van haar familie. Elk jaar gingen we samen een maand op vakantie in Spanje. Dat waren prachtige familietij­den.”

Vorige maand gaf Liliane’s hart het dan toch op. Ze werd 86 jaar. Op haar afscheidsp­lechtighei­d brachten artiesten die Liliane tijdens haar leven ontvangen had, pakkende vioolmuzie­k. Wereldwijd heeft ze jonge meisjes en jongens kansen gegeven met haar projecten. “Haar hart was fysiek misschien niet het sterkste, maar het heeft voor veel mensen bergen verzet en levensdrom­en doen uitkomen. En haar indrukwekk­ende rozentuin? Die zal er netjes blijven uitzien, zoals ze ons gevraagd heeft”, besluit haar familie.

Kent u zelf een verhaal? Mail naar hetlaatste­woord@hbvl.be

 ?? FOTO RR ?? De mooiste tijd van haar leven: samen met familie in Spanje.
FOTO RR De mooiste tijd van haar leven: samen met familie in Spanje.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium